ČLÁNOK
Ekonomické nálady v eurozóne pozvoľna klesajú
10. apríla 2001

Sentiment podnikateľskej komunity vykázal v marci nižšie hodnoty a tento vývoj trvá už tri po sebe nasledujúce mesiace. Spotrebiteľská dôvera je však stabilná napriek ochabovaniu americkej ekonomiky. Údaje, ktoré pravidelne publikuje Európska komisia nasvedčujú, že spotrebitelia vidia hospodárske perspektívy viac priaznivejšie. Veria totiž, že domáci dopyt bude dostatočne silný a rast eurozóny sa udrží na hladine 2,5%.

Tento optimizmus však nezdieľajú výrobné sektory a v ostatných dňoch ani sféra služieb. Európska centrálna banka je stále pod narastajúcim tlakom, aby na najbližšom rokovaní Výkonného výboru, ktorý sa uskutoční 11. apríla, znížila základnú úrokovú sadzbu minimálne o 25 bázických bodov. Na tomto tlaku sa podieľajú aj nemecké komerčné banky, ktoré vo svojom aprílovom výhľade uvádzajú, že relatívne vysoká inflácia v eurozóne predstavuje iba „dočasný fenomén“, ktorý rozhodne nie je neprekonateľnou prekážkou pri uvoľnení menovej politiky zo strany ECB.

Podporne v tomto smere pôsobí aj vyhlásenie šéfa Medzinárodného menového fondu Horsta Köhlera, ktorý uviedol, že zníženie základnej úrokovej sadzby pomôže európskym ekonomikám.

Nepriaznivé trendy sa stále zaznamenávajú v Nemecku a hrozí riziko, že táto krajina sa z „lokomotívy stane posledným vozňom“ v rámci eurolandu, tvrdia bankové kruhy. Vláda však stále trvá na tom, že neexistujú nijaké vážne dôvody, aby sa nemohol dosiahnuť ekonomický rast v roku 2001 na úrovni 2,6%, no podstatná časť analýz prognostikuje tento ukazovateľ iba na hladine dvoch percent. MMF vidí najreálnejšie túto hodnotu na 2,5%-nej hranici v rámci celej eurozóny.

Tieto rozporné signály vedú k už spomínanému poklesu ekonomického sentimentu, ktorý sa podľa indikátorov EK znížil v marci o ďalších 0,6% a dosiahol 102,2 bodu, pričom najväčší pokles sa zaznamenal v Holandsku, Belgicku, Francúzsku a Fínsku.

Indikátor dôvery v priemyselnom sektore sa znížil o dva body, čo sa pripisuje očakávaniam nižšej produkcie a objemovo menších objednávok. Spotrebiteľská dôvera po veľmi miernom februárovom poklese sa však stabilizovala a podľa štatistík EK ju stále možno považovať za historicky vysokú, čo sa pripisuje zníženiu daňovej záťaže vo viacerých krajinách EÚ a relatívne nízkym úrokovým sadzbách, čo pozitívne pôsobí na kúpnu silu.

Štatistická agentúra EÚ – Eurostat konštatuje, že nezamestnanosť zostala vo februári na úrovni 8,7% a od januára sa nezmenila. Výkyvy však možno očakávať už počas apríla, pretože viaceré špičkové technologické firmy, ktoré majú výrobnú základňu v Európe, oznamujú drastickejšie znižovanie počtu pracovných pozícií. Treba však vidieť aj to, že indexy spotrebiteľskej dôvery sa v rámci krajín eurozóny rôznia.

Vo Francúzsku zaznamenal v marci vysoké hodnoty napriek určitému slabému poklesu od začiatku roka 2001, no v Taliansku je tento indikátor najnižší od júna 1999.

Vyplýva to aj z toho, že osobitne nemecká, ale aj talianska ekonomika sú vystavené podstatne väčšiemu riziku, ktoré vyplýva zo spomalenia tempa ekonomického rastu v USA, pretože ich ekonomiky (napríklad v porovnaní s francúzskou) sú podstatne viac závislé od exportu do neeurópskych krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS