ČLÁNOK
Ekonomická úroveň obyvateľov SR a ČR sa výrazne líši
9. apríla 2001

Pri porovnaní úrovne minuloročných miezd medzi Českou republikou (ČR) a Slovenskom možno konštatovať, že priemerná mzda zamestnancov v ČR bola po prepočítaní cez priemerný ročný kurz českej a slovenskej koruny vyššia o 46,05 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, Českého statistického úřadu a Národnej banky Slovenska.

Rozdiely vo výške platov zvýrazňuje aj vývoj reálnych miezd, na Slovensku v minulom roku zaznamenali pokles o 4,6 %, na rozdiel od vývoja v ČR, kde reálne mzdy vzrástli o 2,6 %. Pokles reálnych miezd v SR vo veľkej miere zapríčinil rast spotrebiteľských cien. Česká republika zaznamenala v minulom roku koncoročnú infláciu na úrovni 3,9 %, čo je o 4,5-percentuálneho bodu menej ako tomu bolo v SR.

Výrazné ekonomické rozdiely medzi bývalými súčasťami spoločného štátu dokumentuje aj skutočnosť, že počtom nezamestnaných Slovenská republika predbehla svojho približne dvakrát väčšieho suseda. V SR bolo koncom minulého roka evidovaných 506 497 nezamestnaných, čo je o 49 097 viac ako v ČR. Miera evidovanej nezamestnanosti tak koncom roka dosahovala v SR 17,9 %, naproti 8,78 % v Česku.

Údaje o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) taktiež potvrdzujú pozitívnejší vývoj českej ekonomiky. Reálny rast HDP v minulom roku v ČR dosiahol 3,1 %, čo je o 0,9-percentuálneho bodu viac ako na Slovensku.

Lepšie výsledky v porovnaní s ČR v rámci vybraných ukazovateľov zaznamenalo Slovensko vlani len v zahraničnom obchode. Podiel deficitu zahraničnoobchodnej bilancie na vytvorenom HDP totiž na Slovensku predstavoval 4,8 %, čo je o 4,1-precentuálneho bodu menej ako u našich západných susedov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS