ČLÁNOK
Ekonomická situácia farmárov v strednej Európe sa po vstupe do EÚ zlepší
11. novembra 2002

Ekonomická situácia poľnohospodárov z kandidátskych krajín strednej a východnej Európy (SVE) sa podľa komisára Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo, vidiecky rozvoj a rybolov Franza Fischlera po vstupe do bloku zlepší. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii po zasadnutí ministrov kandidátskych krajín s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) v Prahe. Podľa jeho slov poľnohospodári, ktorí vstúpia do EÚ, budú mať lepšiu príležitosť odbytu na trhu EÚ s 500 miliónmi spotrebiteľov, za svoje produkty budú dostávať viac peňazí a zvýšia sa ich cenové záruky. Budú môcť čerpať financie na podporu rozvoja vidieka a postupne budú dostávať vyššie priame platby.

Fischler síce pripustil, že rokovania o vstupných podmienkach pre kandidátov nie sú ešte dokončené, zároveň však neskrýval veľmi malý manipulačný priestor na zmeny doterajších návrhov EÚ. „Zmeny, ktoré by znamenali ďalšie výdavky zo spoločného rozpočtu, budú tými najťažšie presaditeľnými,“ zdôraznil. Rozhodnutie EÚ zmraziť rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) totiž podľa neho znamená, že by takéto výdavky museli platiť farmári z EÚ. Požiadavky kandidátskych krajín by preto mali byť realistické a všetky negociačné pozície podložené objektívnymi údajmi.

EÚ je podľa Fischlera na oplátku pripravená „zobrať do úvahy referenčné obdobie pre stanovenie kvót posledné roky, rešpektovať rôzne národné anomálie, prípadne vplyv živelných pohrôm“. „Nemôžeme ale odvodzovať kvóty od produkčného potenciálu,“ spresnil Fischler. „Musíte presvedčiť svojich poľnohospodárov, že je nutné výsledky rokovaní prijať,“ odkázal komisár protestujúcim skupinám poľnohospodárov. Aj podľa českého ministra poľnohospodárstva Jaroslava Palasa je členstvo v EÚ pre poľnohospodárov z kandidátskych krajín výhodnejšie, než zostať mimo bloku. Za stále pálčivú však označil otázku priamych platieb. „Rokovania ale nie sú na konci,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS