ČLÁNOK
EK zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer z jesene 2002
5. marca 2003

Európska komisia zverejnila kompletné výsledky prieskumu verejnej mienky z jesene 2002, Eurobarometer. Obcania Európskej únie (EÚ) už 58. krát odpovedali na pocetné otázky týkajúce sa širokého spektra oblastí spojených s cinnostou a politikou EÚ. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii od dnes na internetovej stránke www.europa.eu.int.

Európsku verejnost najviac trápi terorizmus, nezamestnanost, chudoba a znecistovanie životného prostredia a tomu by sa EÚ podla jej obcanov mala prioritne venovat. Ako vyplýva z prieskumu, len 28 percent obyvatelov vie vela o fungovaní únie, a 43 percent opýtaných správne odpovedalo na otázku o spôsobe volby poslancov Európskeho parlamentu. Prekvapivých iba 28 percent ludí vie, že EÚ nemá len 12 clenských štátov. Viac ako dve tretiny obyvatelov si myslia, že prioritou EÚ by malo byt zlepšenie informovanosti vlastných obcanov o jej cinnosti a aktivitách. Najpopulárnejším zdrojom informácií o EÚ je televízia.

Až 55 percent Európanov považuje clenstvo v EÚ za dobrú vec, len 10 percent ho vníma ako nieco negatívne. Navyše, viac ako dve tretiny opýtaných podporujú Spolocnú zahranicnú a bezpecnostnú politiku ako aj Európsku a obrannú politiku EÚ.

Velká väcšina respondentov podporuje rozširovanie EÚ a ocakáva, že so vstupom nových clenov sa zväcší vplyv únie. Asi 20 percent ludí pocituje nedostatok informácií o procese rozširovania. Z výsledkov výskumu dalej vyplýva, že cím viac clovek vie o rozširovaní, tým skôr ho podporuje. Väcšina európskych obcanov je tiež toho názoru, že pred vstupom nových krajín je potrebné reformovat inštitúcie EÚ.

Po prvýkrát sa v Eurobarometri objavili otázky o USA a ich prípadnej pozitívnej ci negatívnej úlohe v rôznych oblastiach. Až 54 percent obcanov si myslí, že USA majú kladnú úlohu v boji proti terorizmu, zatial co 49 percent sa stavia záporne k americkej politike ochrany životného prostredia.

Prieskumy Eurobarometer realizuje EK každorocne od roku 1973, pravidelne na jar a na jesen. Posledného prieskumu sa zúcastnilo 16074 respondentov z 15 clenských štátov EÚ v case od 1. októbra do 5. novembra minulého roka. Ciastocné výsledky boli zverejnené v decembri 2002.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS