ČLÁNOK
EK pripravuje financovanie EÚ po roku 2006
6. marca 2003

Európska komisia (EK) schválila internú cestovnú mapu pre prípravu financného rámca Európskej únie (EÚ) po roku 2006, teda na rozpoctové obdobie po rozšírení o desat krajín. Cestovná mapa stanovuje casový rozvrh a interné opatrenia pre prípravu práce pracovných skupín. Na cele skupín v okruhoch Mier, Sloboda a európske obyvatelstvo, Sloboda a udržatelná prosperita, Solidarita, Správa a Zdroje sú komisári Pascal Lamy, David Byrne, Mario Monti, Michel Barnier, Neil Kinnock a Michaele Schreyerová. Nový financný rámec by podla EK mal byt schválený najneskôr do konca roka 2005.

Rokovania sa budú týkat výdavkovej a financnej stránky rozpoctu. EK plánuje predložit správu rozpoctovému úradu s nácrtom financného rámca pre nasledujúce obdobie do konca roka 2003 a legislatívne návrhy týkajúce sa zmien v súvislosti s nákladovými a príjmovými aspektmi bude prezentovat do polovice roku 2004. Predseda Európskej komisie Romano Prodi v tejto súvislosti uviedol: „Táto práca je o definovaní projektu spolocenstva pre rozšírenú a reformovanú Európu. Zameraná je na prípravu pôdy pre budúci rozvoj EÚ. Spolocnými témami sú mier, sloboda a stabilita“.

Vytvorenie nasledujúceho financného rámca znamená preklad politického projektu rozšírenej Európskej únie do financných termínov. To si vyžaduje posúdenie povahy rozšírenej únie – jej hodnôt, identity, ambícií. Nasledujúci financný rámec pre rozšírenú EÚ musí takisto odrážat ústavnú zmluvu EÚ, ktorá bude výsledkom cinnosti Konventu o budúcnosti Európy a nadchádzajúcej Medzivládnej konferencie, ako aj prípravu na dalšie rozšírenie po roku 2006.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS