ČLÁNOK
EK prijala modernizáciu účtovných pravidiel v EÚ
7. júna 2001

Nová smernica o účtovníctve v Európskej únii (EÚ), ktorú prijala Európska komisia (EK), obsahuje modernizáciu účtovných pravidiel EÚ a zavedenie účtovnej metódy založenej na takzvanej reálnej hodnote. Smernica rovnako upravuje existujúcu legislatívu a berie do úvahy aktuálny vývoj na trhu ako napríklad rozšírené použitie finančných derivátov a vývoj v oblasti firemných a medzinárodných účtovných štandardov. Informovala o tom EK.

Nové pravidlá uľahčia európskym firmám, ktoré získavajú kapitál na svetových trhoch, plniť požiadavky týchto trhov tým, že zavádzajú rovnaké požiadavky na finančné výkazy ako sú ustálené štandardy na medzinárodných kapitálových trhoch. Smernica ďalej aktualizuje smernicu o výročných účtoch, smernicu o

konsolidovaných uzávierkach a smernicu o bankových účtoch tak, aby umožnila ocenenie finančných nástrojov v ich reálnej hodnote. Tá bude definovaná na základe trhovej hodnoty alebo na základe všeobecne akceptovaného modelu hodnotenia, ktorý sa použije v prípade, keď bude chýbať dostatočne spoľahlivý ukazovateľ na trhu.

Hlavným cieľom tejto smernice je plne zaviesť medzinárodné účtovné štandardy (IAS). Smernica definuje, na ktoré finančné nástroje sa jej opatrenia vzťahujú v súladu s IAS. Okrem toho definuje pravidlá pre členské štáty. Smernica vyžaduje, aby všetky firmy sprístupnili informácie o finančných derivátoch ako sú opcie, swapy a futures vo svojich poznámkach na účtoch. Malé firmy túto povinnosť nebudú mať. Na medzinárodnej úrovni sa v súčasnej dobe diskutuje, do akej miery bude táto smernica aplikovateľná pre bankový sektor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS