ČLÁNOK
EK očakáva zrýchlenie rastu HDP v SR na 4,2 % v roku 2003
25. apríla 2002

V prípade pokračovania v reformách by malo Slovensko zaznamenať v roku 2002 ďalšie zrýchlenie rastu reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) na 3,6 % a v roku 2003 na 4,2 %. Domáci dopyt ostane hlavnou hybnou silou ekonomického rastu. Informovala o tom vo svojej správe o ekonomických vyhliadkach kandidátskych krajín Európska komisia (EK).

Reálny rast slovenskej ekonomiky sa zrýchľoval od roku 1999, kedy sa nachádzal na minimálnej úrovni 1,9 % v dôsledku vládnych reštriktívnych opatrení. Kým v rokoch 1999 a 2000 bol príspevok domáceho dopytu k ekonomickému rastu negatívny, v minulom roku sa situácia obrátila. Čistý export prispel k rastu HDP negatívne 4,1 percentuálnymi bodmi, kým domáci dopyt prispel 7,4 percentuálnymi bodmi. Hlavným faktorom bol silný reálny rast fixných investícií o 11,6 %. Komisia očakáva vyváženejší rast HDP v nasledujúcich rokoch. Hoci domáci dopyt by mal ostať hlavnou hybnou silou, negatívny vplyv čistého exportu by sa mal v tomto roku zmierniť. Od roku 2003 by mal opäť začať prispievať pozitívne.

Podľa EK, všetky komponenty domáceho dopytu by mali pokračovať v silnom raste počas celého predpovedaného obdobia, avšak pomalším tempom ako v roku 2001. Rast súkromnej spotreby a tvorby fixného kapitálu by sa mal podľa očakávaní spomaliť na stabilnejšie úrovne, keďže vplyv silných jednorazových faktorov z minulého roku ako bolo splatenie privatizačných dlhopisov, zníženie dane z príjmov, odstránenie dovoznej prirážky, sa vyrovná. Niektoré z faktorov, ktoré v roku 2001 stimulovali dopyt, by mali pretrvávať aj v tomto roku, hlavne rast zamestnanosti, reálnych miezd a zníženie dane z osobných príjmov. Komisia však očakáva, že na rast domáceho dopytu budú mať menší vplyv ako v predchádzajúcom roku, kvôli blížiacim sa parlamentným voľbám a stále vysokej nezamestnanosti.

Kvôli zhoršeniu externého prostredia zaznamenalo Slovensko v roku 2001 prudké spomalenie exportu na úroveň 6,5 %. EK očakáva, že sa tempo rastu exportu v tomto roku výraznejšie nezrýchli. Import by sa mal znížiť takmer na polovicu, avšak v roku 2003 by mal opäť posilniť.

Prehľad prognózovaných ekonomických ukazovateľov SR, ktoré zverejnila Európska komisia vo svojej správe o ekonomických vyhliadkach kandidátskych krajín.
Medziročná zmena v percentách
2000
2001
2002
2003
HDP v stálych cenách
2,2
3,3
3,6
4,2
súkromná spotreba
– 3,4
4,0
3,1
3,3
verejná spotreba
– 0,9
5,2
2,8
1,3
hrubý fixný kapitál
– 0,7
11,6
6,0
5,1
export tovarov a služieb
15,9
6,5
6,4
9,2
import tovarov a služieb
10,2
11,7
6,5
7,8
Príspevok k rastu HDP
domáca spotreba
– 2,1
6,3
3,9
3,4
zásoby
0,8
1,1
0
0
čistý export
3,6
– 4,1
– 0,3
0,8
Inflácia (a)
12,0
7,3
4,1
6,8
Zamestnanosť
– 1,5
1,0
0,5
0,6
Nezamestnanosť (b)
18,6
19,2
19,0
18,8
Vládny deficit (c)
– 4,8
– 5,5
– 5,0
– 3,7
Obchodná bilancia (c)
– 4,7
– 10,7
– 10,1
– 9,3
Bežný účet platobnej bilancie (c)
– 3,7
– 8,8
– 8,1
– 7,1
(a) priemerný index spotrebiteľských cien
(b) percento pracovnej sily
(c) percento HDP

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS