ČLÁNOK
EK očakáva v SVE akceleráciu rastu HDP a spomalenie inflácie
21. decembra 1999

V jesennej správe o prognózach vývoja kandidátskych štátov, ktorá by mala byť publikovaná v januári, sa uvádza, že rast HDP krajín uvedeného regiónu by mal v budúcom roku dosiahnuť 3,5 % a v roku 2001 dokonca 4,4 %. Tempo rastu ekonomík SVE v tomto roku Komisia prognózuje na 1,8 %.
„V roku 2000 predpokladáme rapídnu akceleráciu hospodárskeho rastu, ktorý bude založený na zlepšovaní externého ekonomického prostredia a oživovaní v tých krajinách, ktoré aplikujú programy prispôsobovania podmienkam únie,“ uvádza sa v správe EK. Komisia očakáva v budúcom roku pokles HDP iba v Rumunsku, ktorý by mal dosiahnuť 2,1 % oproti poklesu o 4,3 %, ktorý sa predpokladá v tomto roku. Všetky štáty regiónu SVE by mali dosiahnuť v roku 2001 hospodársky rast, pričom najvyššie tempo rastu by mali dosiahnuť Estónsko (5,8 % po 4,5 % v roku 2000) a Poľsko (5,3 % po 5,1 % v roku 2000).
Po prvýkrát zahŕňajú predpovede aj Turecko, ktoré EÚ zaradila na zoznam kandidátskych štátov na summite únie v Helsinkách začiatkom tohto mesiaca. EK predpokladá, že HDP Turecka sa v tomto roku zníži o 1,4 % v dôsledku vlečúcich sa dopadov ruskej finančnej krízy. V roku 2000 by však mal hospodársky rast dosiahnuť 4,5 % a v roku 2001 dokonca 4,6 %, pričom rast sa bude opierať o obnovu kľúčových priemyselných oblastí zničených zemetrasením.
Podľa Komisie by vyššie tempo rastu mohlo ohroziť vývoj na bežnom účte platobnej bilancie v mnohých štátoch SVE, pretože by sa tým zvýšil dopyt po importe. V prípade Turecka by tento vývoj bol posilnený ešte dopytom po materiáloch nevyhnutných na obnovu krajiny. Schodok na bežnom účte PB Poľska odhaduje Komisia v tomto roku na 7,2 % HDP, pričom v nasledujúcich dvoch rokoch by sa schodok mal zvýšiť na 8,1 resp. 8,8 % HDP.
Podľa správy Komisie by sa však miera inflácie mala v 10 krajinách strednej a východnej Európy znížiť v priemere z 10,2 % v roku 1999 na 7,3 % v roku 2000 a 6,1 % v roku 2001. Medzi jednotlivými kandidátskymi štátmi však budú existovať výraznejšie rozdiely, pričom najvýraznejší pokles očakáva EK v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku. Naopak stabilný vývoj alebo nárast inflácie prognózuje Komisia v pobaltských štátoch a Českej republike. Výrazný pokles inflácie očakáva Komisia v Rumunsku, kde by sa mala miera rastu spotrebiteľských cien spomaliť z tohtoročných 45,9 % na 25 % v budúcom roku a 20 % v roku 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS