ČLÁNOK
EIB poskytne pôžičku na výstavbu ciest pri Novej Bani
7. mája 2001

Európska investičná banka (EIB) poskytne Slovensku úver vo výške 34 mil. EUR (necelých 1,5 mld. Sk) na výstavbu dvoch rýchlostných štvorprúdových cestných úsekov európskeho štandardu v celkovej dĺžke osem kilometrov v okolí mesta Nová Baňa. Vyplýva to z dohody, ktorú v piatok podpísala ministerka financií Brigita Schmögnerová a viceprezident EIB Wolfgang Roth.

Splatnosť úveru je dohodnutá na 20 rokov so štvorročným odkladom splátok. Úver je určený na výstavbu ciest Hronský Beňadik – Nová Baňa a Nová Baňa – Rudno nad Hronom. Podľa B. Schmögnerovej sú podmienky financovania výhodné. Ponúkaná úroková miera zodpovedá úverovému ratingu EIB na úrovni hodnotenia AAA a neziskovému charakteru banky. Slovensko neplatí žiadnu rizikovú prémiu a úver je ponúkaný za podobných podmienok ako je to obvyklé pri členských štátoch EÚ.

Podľa W. Rotha nové cestné úseky značne zlepšia dostupnosť ostatných lokálnych cestných ťahov ale aj paneurópskych koridorov. Projekt je preto vhodný na financovanie zo zdrojov EIB, ktorá je najväčším veriteľom pri infraštruktúrnych projektoch v kandidátskych štátoch. Z celkového objemu doteraz poskytnutých 356 mil. EUR pre dopravné projekty na Slovensku 141 mil. EUR smerovalo do ciest, 200 mil. EUR išlo do železníc a 15 mil. EUR do projektov leteckej dopravy.

Po podpise najnovšej dohody sa celková úverová angažovanosť EIB na Slovensku dostáva na úroveň 1,2 mld. EUR. EIB financovala na Slovensku aj modernizáciu plynovodu a zásobníkov plynu, dovybavenie tepelnej elektrárne Vojany na východe Slovenska, dobudovanie pevnej a mobilnej telekomunikačnej siete, výstavbu spaľovne odpadu a veľký závod na výrobu automobilov. EIB zabezpečuje aj úverové linky pre slovenský bankový sektor na financovanie investícií pre malé a stredné podniky.

Doteraz EIB umiestnila v desiatich kandidátskych štátoch strednej a východnej Európy úvery za takmer 14 mld. EUR, najviac v Poľsku v objeme 3,8 mld. EUR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS