ČLÁNOK
EIB poskytla vlani na Slovensku pôžičky za 1,4 mld. eur
28. júna 2011

Európska investičná banka (EIB) poskytla vlani na Slovensku pôžičky v celkovej výške 1,42 mld. eur. Za posledných päť rokov tak už banka poskytla finančné prostriedky v úhrnnej výške 2,1 mld. eur, a to na projekty podporujúce európske ciele na Slovensku. Najväčšia časť z úverov vlani podľa informácii zverejnených EIB smerovala do sektora dopravy, a to 26 %. Združená infraštruktúra sa podieľala na celkovom objeme úverov 20 percentami a vodohospodárstvo a životné prostredie mali 18-percentný podiel.

„Hlavnou misiou Európskej investičnej banky je prispievať k integrácii a vyváženému rozvoju, ako aj hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských štátov Európskej únie,“ priblížil v utorok hlavnú úlohu banky jej tlačový tajomník Dušan Ondrejička.

V oblasti podpory ekonomickej a sociálnej súdržnosti podpísala EIB vlani so Slovenskom pôžičku v celkovej výške 1,3 mld. eur. Tieto prostriedky sú určené na projekty, ktoré získali granty Európskej únie z Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov. Pôžičkou sa spolufinancujú programy spadajúce pod jedenásť operačných programov.

V rámci podpory malých a stredných podnikov uzavrela banka so slovenskými partnerskými inštitúciami päť zmlúv o sprostredkovaní pôžičky v celkovej výške 122 mil. eur. Tieto inštitúcie využívajú finančné prostriedky EIB na financovanie projektov realizovaných malými a strednými podnikmi a obcami v oblasti miestnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky, výskumu, vývoja či služieb vrátane cestovného ruchu.

EIB je finančnou inštitúciou Európskej únie. Jej členov tvorí 27 členských krajín únie. Od roku 1990 presiahli úvery EIB v Slovenskej republike 4,1 mld. eur. Úvery EIB smerujú do všetkých hospodárskych odvetví krajiny, počnúc základnou infraštruktúrou a končiac výrobou a službami, vrátane podpory malých a stredných podnikov prostredníctvom miestnych finančných inštitúcií. Rovnako úvery banky smerujú aj do rozvoja znalostnej ekonomiky. Sídlo EIB je v Luxemburgu a svoje kancelárie má banka vo viacerých krajinách svojej pôsobnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS