ČLÁNOK




EIB chce rozšíriť investovanie do súkromného sektora
15. februára 2000

EIB chce popri tradičných projektoch z oblasti dopravy, energetiky a vodného hospodárstva ponúknuť vo väčšej miere investovanie i do súkromného sektora. Pre malé a stredné podniky by prostredníctvom domácich komerčných bánk chcela podporiť projekty nad 20 mil. Sk. Agentúru o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Švec.

EIB obvykle poskytuje úvery pre verejný sektor na rozvoj dopravnej infraštruktúry so splatnosťou 15 až 20 rokov, s možnosťou odkladu splátky na 3 až 5 rokov. V roku 1999 bol napríklad v tejto kategórii úverových programov schválený projekt EIB na poskytnutie rozsiahlej pôžičky pre Železnice Slovenskej republiky v objeme 200 mil. EUR. Súkromnému sektoru poskytuje úvery so splatnosťou 10 rokov a možnosťou odkladu splátky. Od roku 1993 EIB poskytla verejnému aj súkromnému sektoru na Slovensku úvery za takmer 1 mld. EUR, z toho sa vyčerpala asi 0,6 mld. EUR. Podmienkou poskytnutia úverov na rozvoj dopravnej infraštruktúry je zvyčajne aj garancia vlády.

EIB vznikla v roku 1958 na základe takzvanej Rímskej zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo. Akcionármi banky sú v súčasnosti všetky členské štáty Európskej únie. Úlohou banky je podpora menej vyspelých regiónov samotnej únie, ale prestavuje zdroj investícií dlhodobého charakteru aj pre asociované štáty EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS