ČLÁNOK
eEurope dnes a zajtra II.
11. apríla 2001

Pre úspešné napredovanie informačnej spoločnosti je prvoradé technické zabezpečenie vrámci internetovej infraštruktúry. Rozšírenie vysokorýchlostných pripojení je úlohou súkromného sektoru, čo si vyžaduje vytvoriť schopné a výhodné konkurenčné prostredie ako nástroj pre širší pokles cien. Aj v súvislosti s mobilnou komunikáciou sa očakáva zo strany členských štátov spoločná podpora pre prideľovanie licencií na prevádzku širokopásmových bezdrôtových systémov, ktoré dnes nie sú ešte cenovo veľmi atraktívne. Nakoniec, mobilný priemysel v Európe čaká už tretia generácia Mobile Internet (3G), s ktorou úzko súvisí implementácia nového Internet protokolu (IPv6). Pri súčasnom používaní IPv4 je reálne, že do štyroch rokov sa vyčerpá celý priestor IP čísel, a tak je na jednotlivých krajinách, aby začali s postupným zavádzaním IPv6 do verejnej siete.

V oblasti elektronického obchodu je popri rýchlemu zavedeniu elektronického podpisu do praxe a zosúladenie príslušnej legislatívy v únii najdôležitejšie zvýšiť dôveru podnikateľa a spotrebiteľa v elektronický obchod. S problematikou úzko súvisí bezpečnosť Internetu, ktorú chce únia riešiť väčšou podporou výskumu a technologického rozvoja v oblasti ako aj zriadením špeciálneho tímu na predchádzanie a riešenie možných problémov.

Na plnohodnotné využívanie služieb vrámci eGovernment si pravdepodobne únia ešte nejaký čas počká, zatiaľ sa členské štáty dohodli zatiaľ na zozname 20 služieb pre verejnosť (ako napr. žiadosť o stavebné povolenie či registrácia novej firmy), ku ktorým budú mať občania prístup online. Na takéto uskutočnenie je potrebné zozbierať ešte dosť informácií, čo sa bude uskutočňovať vždy dvakrát do roka.

Európska komisia načrtla vo svojej správe riešenia súčasného stavu využívania Internetu pomerne zoširoka ako motiváciu pre ďalšie kroky. Uskutočniť konkrétne úlohy, či už viac alebo menej, čaká však každý členský štát EÚ.

Michal Matejka

http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/pdf/impact_en.pdf


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS