ČLÁNOK
Eco-Invest kúpil 86 % akcií Harmaneckých papierní
3. októbra 2001

Akciová spoločnosť Eco-Invest Ružomberok získala takmer 86 % akcií spoločnosti Harmanecké papierne, a.s. V rámci verejného prísľubu sa v pondelok na Burze cenných papierov v Bratislave pri cene 680 Sk previedlo celkovo 580 972 akcií Harmaneckých papierní, čo predstavuje 85,87 % základného imania.

Eco-Invest Ružomberok vyhlásil minulý týždeň verejný prísľub, v ktorom prejavil záujem získať minimálne 345 068 akcií, teda 51 % základného imania Harmaneckých papierní pri cene 680 Sk za kus. Spoločnosť Eco-Invest, ktorá podľa Obchodného registra disponuje základným imaním vo výške 22,9 mil. Sk, sa orientuje prevažne na nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti. Firma sa tiež zaoberá sprostredkovaním obchodu a leasingovou činnosťou.

Harmanecké papierne dosiahli v minulom roku celkové tržby 1,66 mld. Sk, pričom podiel exportu predstavoval 74 %. Prevádzkový zisk spoločnosti bol 78,52 mil. Sk a zisk pred zdanením sa zvýšil na 19,47 mil. Sk. Hospodárenie firmy bolo ovplyvnené najmä zvýšením cenovej úrovne rozhodujúcich surovín ako je zberový papier, buničina a papier na výrobu obálok.

Základné imanie Harmaneckých papierní predstavuje 676,602 mil. Sk. Ich najväčším akcionárom bola akciová spoločnosť L.S.K.O., a.s. Zvolen, ktorá vlastnila 49,99 % akcií, ďalej nasledoval Capital Investment, a.s. Bratislava s 25,28 %, Prvá Paroplavebná, a.s. Sereď s 10,55 %. Zvyšných 14,18 % vlastnili drobní akcionári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS