ČLÁNOK
ECB získa silné právomoci v oblasti bankového dohľadu
8. februára 2014

 Európska centrálna banka (ECB) prevzatím úlohy bankového dohľadu v eurozóne tento rok získa významné kompetencie vrátane možnosti odoberať bankám licencie a posudzovať ich plány v oblasti akvizícií. ECB o tom informovala v piatok. „(ECB) získa výhradnú kompetenciu poskytovať a odoberať povolenia na činnosť úverových inštitúcií a posudzovať akvizície kvalifikovaných podielov vo všetkých úverových inštitúciách,“ uviedla ECB podľa návrhu dokumentu, v ktorom načrtla predstavy o spolupráci s národnými úradmi v rámci Jednotného mechanizmu dohľadu (SSM). ECB v súčasnosti vykonáva hĺbkovú kontrolu kapitálovej vybavenosti 128 najväčších bánk v eurozóne s cieľom posúdiť ich schopnosť odolávať krízam.
Dohľad nad 130 najväčšími bankami v bloku krajín platiacich eurom začne ECB oficiálne vykonávať 4. novembra. Aspoň dva mesiace pred týmto termínom má oznámiť, ktoré banky prevezme pod svoju priamu kontrolu. Zoznam úverových ústavov bude každý rok podliehať revízii. Zostávajúcich zhruba 5 900 bánk sa má naďalej zodpovedať svojim národným úradom, ECB však bude môcť zasiahnuť, pokiaľ to bude považovať za potrebné.

Do zoznamu najväčších bánk, ktoré sú systémovo dôležité pre finančný systém eurozóny, sa úverové ústavy dostanú na základe piatich kritérií. Ak dotknutá banka počas troch za sebou nasledujúcich rokov nesplní ktorékoľvek z nich, dohľad nad ňou opäť prevezme národná inštitúcia. Najväčšie banky budú od novembra kontrolovať spoločné dozorné tímy (JST) za účasti zástupcov ECB a národných úradov. Dotknutá banka bude môcť požiadať ECB o opätovné preskúmanie akéhokoľvek rozhodnutia pri výkone dohľadu a bude ho môcť tiež napadnúť pred Súdnym dvorom EÚ (ECJ).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS