ČLÁNOK
ECB opätovne znížila odhad tempa ekonomického rastu v dvanástich štátoch eurozóny
15. júna 2001

V najnovšej mesačnej správe o stave ekonomiky eurozóny, ktorú publikovali včera večer, vyjadrila ECB „väčší pesimizmus v súvislosti s perspektívou rastu eurozóny“ a zároveň dodala, že bude aj naďalej „veľmi ostražito sledovať vývoj inflácie“.

Európska centrálna banka vo svojom dokumente revidovala smerom nadol dáta priemerného rastu eurozóny, ktorý sa má v roku 2001 pohybovať v rozpätí od 2,2% do 2,8%.

Tento odhad je podstatne nižší s pôvodnými prognózami, ktorý hovorili o raste na úrovni 2,6%-3,6%.

V komentári k týmto údajom ECB konštatuje, že globálne spomalenie a jeho vplyv má horšiu podobu v porovnaní s dávnejšie formulovanými predstavami a odhadmi. Nemožno vylúčiť, že medzinárodné ekonomické prostredie sa bude vyvíjať menej priaznivo ako sme očakávali, deklaruje doslova mesačná správa Európskej centrálnej banky.

V tom istom období (v roku 2001) má vývoj inflačnej krivky oscilovať okolo 2,3%-2,7%, hoci predchádzajúci odhad sa definoval na úrovni 1,8%-2,8%.

ECB pripisuje tento negatívny vývoj najmä zvýšeným cenám ropy a potravín. V apríli sa inflácia v eurozóne (v rámci harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien)“vyšplhala“ až na hodnotu 3%.

Napriek týmto dátam vyjadruje prezident ECB Wim Duisenberg nemalú dávku optimizmu. Označil krátku históriu euromeny za „úspešný príbeh“. Úspech eura nemožno hodnotiť z pozície výmenného kurzu, ale z toho, či sa podarilo alebo nepodarilo dosiahnuť cenovú stabilitu, dodal Duisenberg a zdôraznil, že spoločná mena priniesla so sebou nízku infláciu, hoci viaceré okolnosti boli často značne nepriaznivé…

Odhaduje sa, že inflácia začne v eurozóne klesať už koncom roka 2001 a v priebehu budúceho roka sa dostane pod stanovený limit ECB – teda pod dve percentá. Inflačná projekcia hovorí o hodnotách 1,2%-2,4%.

Mesačná správa o vývoji ekonomiky eurozóny však neobsahuje ani náznak ďalšieho postupu pri prípadnom znížení základnej úrokovej sadzby. Terajšia úroveň (4,5%) je podľa správy primeraná vzhľadom na potrebu udržať infláciu pod kontrolou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS