ČLÁNOK
ECB dáva bankám čas na doplnenie chýbajúceho kapitálu
30. apríla 2014

Európska centrálna banka (ECB) v utorok oznámila bankám, ako majú riešiť zistený nedostatok kapitálu. Očakáva sa, že banky po zverejnení výsledkov komplexného hodnotenia nedostatok kapitálu zistený v rámci hodnotenia kvality aktív alebo v rámci základného scenára záťažového testu vyrovnajú do šiestich mesiacov a nedostatok zistený v rámci nepriaznivého scenára záťažového testu do deviatich mesiacov. Záťažový test spolu s hodnotením kvality aktív predstavuje podľa ECB hlavný pilier komplexného hodnotenia. ECB zverejní výsledky v októbri 2014.

„V očakávaní prípadného nedostatku kapitálu by banky mali začať uvažovať o tom, aké súkromné kapitálové zdroje môžu po skončení testovania využiť a naplánovať príslušné kroky,“ povedal viceprezident ECB Vítor Cônstancio. Mali by pritom podľa neho zohľadniť skutočnosť, že kapitálové plány, ktoré budú musieť predložiť, môžu využívať nerozdelený zisk, zníženie odmien, nové emisie vlastného kapitálu, primerane silný podmienený kapitál a odpredaj vybraných aktív za trhovú cenu. ECB zároveň banky informovala aj o špecifických obmedzeniach týkajúcich sa kapitálových nástrojov, ktoré sa môžu použiť na vyrovnanie nedostatku kapitálu zisteného v rámci komplexného hodnotenia.

Intenzívna činnosť v oblasti hodnotenia kvality aktív pokračuje podľa plánu a v súčasnosti sa uskutočňuje súbežne so záťažovým testom s účasťou približne 6 tisíc orgánov dohľadu a audítorov. V posledných týždňoch sa hodnotia obchodné a účtovné postupy bánk a zbierajú sa relevantné informácie na výber vzoriek na preverenie úverových záznamov a analýzu tvorby skupinových opravných položiek. Zároveň do konca leta sa bude hodnotiť kolaterál, opravné položky a expozície. Zistenia vyplývajúce z hodnotenia kvality aktív budú zahrnuté do výsledkov záťažového testu. Po uverejnení výsledkov ECB požiada banky, aby predložili kapitálové plány s podrobnými informáciami o spôsobe vyrovnania zisteného nedostatku kapitálu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS