ČLÁNOK
EBRD získala 8,37 % akcií Slovnaftu
7. júna 2002

Balík akcií reprezentujúci 8,37 % akcií rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava získala po utorkovom prevode na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) od The Bank of New York. Vyplýva to z informácií Strediska cenných papierov SR.

Na BCPB zmenilo v utorok majiteľa 1 725 750 akcií z druhej emisie Slovnaftu po 630 Sk v celkovej hodnote 1,087 mld. Sk. Balík prevedených akcií reprezentuje 52,3 % tejto emisie, pričom na celkovom základnom imaní Slovnaftu to predstavuje spomínaný 8,37-percentný podiel.

Akcionári Slovnaftu na minulotýždennom valnom zhromaždení rozhodli, že na dividendy akcionárom vyplatia 25,62 % minuloročného zisku po zdanení, ktorý dosahuje 4,669 mld. Sk. Tento zisk tvorí čistý zisk Slovnaftu v objeme 4,356 mld. Sk zvýšený o zisky Slovnaft Trade, a.s. a Slovnaft Benzinol, a.s. Dividenda tak dosiahne 58 Sk na akciu, resp. 5,8 % nominálnej hodnoty akcie. Dividendy sa vyplatia akcionárom do 60 dní od rozhodujúceho dňa, ktorým je 6. jún 2002.

K ultimu minulého roka vlastnil 36,2 % akcií Slovnaftu maďarský MOL, 28,7-percentným akcionárom bola Slovintegra, a.s., 8,4 % kontrolovala The Bank of New York a 4,3 % ovládala Všeobecná úverová banka. Slovbena vlastnila 2,9 %, Istrobanka 2,5 %, Poštová banka 1,8 % a Banka Slovakia 1,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS