ČLÁNOK
EBRD vstúpi do ST dočasne
29. februára 2000

Najpravdepodobnejšie je, že 15-percentný balík skončí v rukách Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD), pričom kúpno-predajná zmluva bude obsahovať opciu, na základe ktorej bude mať FNM právo na spätnú kúpu po uplynutí určitej, dosiaľ nešpecifikovanej doby. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) Dušan Faktor.

Podľa D. Faktora pri úvahách o kandidátovi na predaj uvedeného balíka akcií sa uvažovalo ako o subjekte, ktorý by mal byť z hľadiska záujmov v oblasti telekomunikačného trhu neutrálny. EBRD je inštitúcia, ktorá sa na Slovensku už niekoľkokrát angažovala a aj v očiach zahraničných investorov vystupuje ako investor, ktorého prítomnosť v portfóliu ST vzbudzuje dôveru, pôsobí teda pozitívne na trhovú hodnotu akcií. Ako štátny tajomník uviedol, MDPT prostredníctvom privatizačného poradcu, ktorým je Deutsche Bank, preverovalo stanovisko doterajších záujemcov, pričom žiadny z nich nemal výhrady voči možnosti, že by sa investorom stal aj netelekomunikačný záujemca. Podobnú investičnú akciu zrealizovala EBRD v maďarskom telekomunikačnom operátorovi MATÁV.

Trhovú hodnotu uvedeného podielu nie je možné podľa D. Faktora v súčasnosti určiť. Stane sa tak až po uskutočnení transakcie a zvýšení základného imania. Cena za jednu akciu by sa však mala rovnať cene, za ktorú sprivatizuje budúci investor 51-percentný balík akcií ST. V každom prípade je však EBRD podľa slov D. Faktora ochotná poskytnúť na tento účel preddavok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS