ČLÁNOK
EBRD: nasledujúce tri roky budú pre reformy v Bulharsku kľúčové
17. apríla 1998

Predstavitelia EBRD vyslovili na adresu bulharských reforiem optimistické názory a prisľúbili podporu investícií. EBRD by mala zohrať významnú úlohu v procese privatizácie a reforiem v Bulharsku. Predstavitelia EBRD však upozornili, že proces prechodu na trhové hospodárstvo nebude jednoduchý, nakoľko v krajine existuje značný rozpor mnohých záujmových skupín. Do konca roku 1997 schválila EBRD 26 investícií v Bulharsku v celkovej hodnote 306,1 mil. ECU, z toho 6 v štátnom sektore vo výške 183,8 mil. ECU a 20 v súkromnom sektore v hodnote 122,3 mil. ECU. V tomto roku plánuje EBRD poskytnúť 125-150 mil. USD, z čoho väčšina bude smerovať do súkromného sektora. V Bulharsku existuje množstvo privatizačných príležitostí v oblasti telekomunikácií a bankovníctva. V roku 1999 sa očakáva oživenie privatizačných aktivít v sektore produkcie elektrickej energie. EBRD posúdi možnosti investícií do piatich bulharských bánk. Na základe reformného programu Medzinárodného menového fondu sa bulharská vláda zaviazala predať štátne banky. EBRD rokovala so spoločnosťou Nomura International, ktorá je jedným z najpreferovanejších záujemcov o banku Postbank, o pláne spoločných investícií. EBRD minulý rok kúpila 35 % akcií banky United Bulgarian Bank. EBRD uvažuje o poskytnutí úveru vo výške 40 mil. USD na modernizáciu bulharskej telekomunikačnej spoločnosti BTC. Úver bude neskôr konvertovaný do akciového podielu sprivatizovanej BTC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS