ČLÁNOK
EBRD musí podporiť ekonomiky vo východnej Európe
24. apríla 2001

Minister financií Francúzska Laurent Fabius v pondelok apeloval na Európsku banku pre obnovu a rozvoj (EBRD), aby pomohla povzbudiť ekonomiky východoeurópskych krajín s cieľom pomôcť mnohým trpiacim obyvateľom tohto regiónu. Fabius ocenil doterajšiu činnosť a snahy EBRD, avšak upozornil, že prechod od komunizmu k trhovému systému spôsobil značné sociálne problémy, pričom dôchodcovia v niektorých krajinách prišli o úspory a pracovníci stratili zamestnanie.

Podľa Fabiusa by sa EBRD, ktorá je aktívna v 27 krajinách, mala sústrediť na štyri priority. Ide o rovnomernejšie rozložený rast, transparentnosť, rešpektovanie zákonov a stabilný rozvoj. Fabius, ktorý predsedá rade guvernérov EBRD, navrhol, aby banka poskytla takzvané mikropôžičky, zamerané na pomoc nezamestnaným opäť získať prácu. Podľa jeho názoru by EBRD a iné finančné inštitúcie mali aktívne bojovať proti praniu špinavých peňazí a znečisťovaniu životného prostredia. Potrebné je zvýšiť investície na zabezpečenie celosvetového prístupu ku kvalitnej pitnej vode a zintenzívniť spoluprácu EBRD s medzinárodnými finančnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond a Svetová banka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS