ČLÁNOK
EBOR upozorňuje Slovensko na oblasť verejných financií
14. novembra 2000

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo svojej výročnej správe o tranzitívnych ekonomikách oznámila, že Slovensko musí vykonať viac opatrení v oblasti sprísňovania fiškálnej politiky a reštrukturalizácie sociálneho systému, ak chce dosiahnuť posilnenie verejných financií.

V správe EBOR sa uvádza, že Slovensko dosiahlo povzbudzujúce výsledky v oblasti reformy verejných financií. Avšak pokles fiškálneho deficitu v roku 1999 na 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) bol predovšetkým výsledkom jednorazových opatrení a daňových reforiem. „Je nepravdepodobné, že deficit bude pokračovať v poklese, pretože náklady na reštrukturalizáciu a výdavky na sociálnu sieť sú vysoké. Štát by mal poskytnúť na podporu sociálneho systému dodatočných 30 miliárd korún (601 mil. USD), čo predstavuje takmer 4 % HDP, s cieľom vykryť nedoplatky pri sociálnych dávkach a vykompenzovať rastúci deficit sociálneho systému,“ uvádza sa v správe EBOR.

Vysoká miera nezamestnanosti, ktorá v septembri poklesla na 16,58 % z augustových 17,39 %, predstavuje veľké bremeno pre sociálny systém krajiny, pričom ďalším veľkým problémom sú sociálne odvody, ktoré podniky nesplatili v termíne splatnosti. Iba v oblasti samotných dôchodkov predstavujú tieto nedoplatky približne 5,5 % HDP. EBOR dodala, že verejný dlh v SR, pohybujúci sa momentálne okolo úrovne 20 % HDP, nezahŕňa dôchodky, výdavky na zdravotníctvo, náklady na finančnú podporu bánk a iné pasíva, ktoré dosahujú úroveň 30 – 35 % HDP. Slovenská vláda predložila parlamentu návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 s deficitom vo výške 37,2 mld. Sk, resp. 3,87 % HDP, avšak tento údaj sa môže vyšplhať až na 46,7 mld. Sk, ak sa do rozpočtu zahrnú náklady na výstavbu diaľnic. Vláda momentálne rokuje o zvýšení príjmov pre budúcoročný rozpočet, pričom ako jedna alternatíva sa navrhuje zvýšenie odvodov do zdravotných poisťovní.

EBOR taktiež upozornila, že SR bude musieť splatiť privatizačné dlhopisy, emitované v roku 1996, čo predstavuje ďalších 4 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS