ČLÁNOK
EBOR poskytne ďalšie úvery východoeurópskym krajinám
12. apríla 2001

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že poskytne ďalšie úvery na financovanie projektu, spočívajúceho v poskytovaní pôžičiek finančnými sprostredkovateľmi podnikom v desiatich krajinách, ktoré rokujú o vstupe do Európskej únie (EÚ). EBOR udelila ďalších 150 mil. EUR k už poskytnutému úveru 125 mil. EUR na financovanie pôžičiek podnikom. Banka poskytla taktiež 25 mil. EUR na nákup cenných papierov firiem, k čomu prispela Európska komisia rovnakou sumou.

Náklady na celý projekt predstavujú 380 mil. EUR vrátane sumy 50 mil. EUR, ktorú poskytla EÚ. Krajiny, ktorých sa tento projekt týka, sú Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko. Facilita poskytuje termínované úvery a financie na nákup akcií finančným sprostredkovateľom, ktorým chce pomôcť pri zvyšovaní objemu úverov poskytovaných malým a stredným podnikom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 8. 2021

USD 1,189 0,000
CZK 25,476 0,025
GBP 0,856 0,004
HUF 356,010 1,190
CAD 1,482 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS