ČLÁNOK
EBOR očakáva zrýchľovanie rastu HDP vo východnej Európe
9. novembra 1999

Správa EBOR sa zameriava najmä na úspešné plnenie hospodárskych požiadaviek východoeurópskych krajín pri transformácii ekonomiky z centrálne plánovaného na trhové hospodárstvo.
Hospodárske oživenie od obdobia ruskej krízy v štátoch Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) by sa malo podľa banky začať prejavovať už v roku 2000, pričom budúcoročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) EBOR odhaduje na 1,1 % v porovnaní s nulovým rastom, očakávaným v tomto roku. V krajinách strednej a východnej Európy, ako aj v Pobaltí, by malo najsilnejší rast ekonomiky v roku 2000 zaznamenať Albánsko a to na úrovni 5 %, čo je však menej ako v tomto roku predpokladaných 8 %. Rast rumunskej ekonomiky by sa mal v budúcom roku spomaliť o 2,1 % oproti tohoročnej 4 % úrovni.
Zlepšenie podľa EBOR v budúcom roku zaznamená aj Poľsko, ktorého rast HDP by sa mal v roku 2000 zrýchliť z tohoročných 3,5 % na 4,5 %. Ďalší rast predpokladá banka aj pre ČR a to z tohoročnej úrovne 0 % na 2 %, kým rast HDP Maďarska by sa mal zlepšiť z tohoročnej úrovne 3 % o 1 %. Rast ruskej ekonomiky sa v budúcom roku očakáva na úrovni jedného percenta v porovnaní s tohoročným nulovým rastom. Z iných krajín SNŠ by mal v budúcom roku silný nárast zaznamenať Tadžikistan a to na úrovni 6 % (5 % v roku 1999). Ukrajina by mala vykompenzovať tohoročný 2,5 % pokles HDP v budúcom roku rastom o 0,5 %. Žiaden zo štátov SNŠ by však nemal v budúcom roku vykázať spomalenie hospodárskeho rastu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS