ČLÁNOK
EBOR má záujem o účasť na privatizácii VÚB
21. decembra 1999

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) má záujem o účasť na počiatočnej privatizácii Všeobecnej úverovej banky, a.s. (VÚB). Uviedol to v pondelok riaditeľ skupiny finančných inštitúcií EBOR Kurt Geiger. Podľa jeho slov sa v súčasnosti realizuje vo VÚB hĺbkový audit (due diligence), na základe ktorého sa EBOR rozhodne o ďalšom postupe.
Proces due diligence by mal byť podľa K. Geigera ukončený do konca tohto roka a v prvom štvrťroku 2000 očakáva pokrok v ďalších rokovaniach medzi slovenskou vládou a bankou. Prvé konkrétne kroky v privatizácii VÚB by mali byť realizované v budúcom roku, ako však uviedol, je ťažké odhadnúť, či bude privatizácia tejto banky ukončená v roku 2000 alebo 2001. Predstavitelia vlády minulý týždeň deklarovali, že proces privatizácie tejto banky by mal byť ukončený v druhej polovici budúceho roka. Banka je v súčasnosti v procese reštrukturalizácie a prípravy presunu klasifikovaných úverov do Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. a Slovenskej konsolidačnej, a.s..
EBOR má v súčasnosti podiel v jednej slovenskej bankovej inštitúcii, ktorou je Poľnobanka, a.s.. Podľa K. Geigera bude táto slovenská banka v blízkej budúcnosti rekapitalizovaná a EBOR má záujem sa na tejto transakcii podieľať. „Chceme, aby sa Poľnobanka stala benchmarkom pre ostatné inštitúcie v tom, ako konsolidovať rozdrobené vlastníctvo a ako urobiť inštitúciu konkurencieschopnejšou,“ skonštatoval. Najväčší akcionár Poľnobanky je Slovenská poisťovňa, a.s., s podielom približne 32%, pričom jej predstavitelia zverejnili, že majú záujem predať tento svoj podiel. Banka by tak bola fakticky úplne sprivatizovaná. EBOR vlastní v súčasnosti v Poľnobanke 20 % akcií. Predpokladané navýšenie základného imania Poľnobanky, a.s., Bratislava o 2 mld. Sk by malo byť podľa slov riadiacich pracovníkov vyriešené do konca prvého kvartálu budúceho roku. Základné imanie Poľnobanky bolo ku koncu júna 1,85 mld. Sk. Za prvý polrok tohto roku vykázala spoločnosť stratu 423,181 mil. Sk. Bilančná suma banky sa za toto obdobie oproti ultimu minulého roka znížila zhruba o 1,2 mld. Sk na 29,5 mld. Sk.
Problémy mnohých slovenských bánk vyplývajú podľa neho z nedoriešených vlastníckych vzťahov a z toho vyplývajúcej neschopnosti hlavných akcionárov dohodnúť sa na cieľoch. Európska banka bola v minulosti akcionárom Priemyselnej banky, rozhodla sa však nesplatiť upísané základné imanie a opustila banku.
EBOR sa v pondelok stane tiež účastinárom v Československej obchodnej banke, a.s., Praha (ČSOB) keďže získava od Národnej banky Slovenska 7,47-percentný podiel za 125 mil. EUR. Predaj tohto podielu je súčasťou transakcie, v ktorej slovenská strana predáva svojich 24 % v ČSOB belgickej banke KBC Bank a EBOR. Podľa Geigera česká banka v budúcnosti pripravuje uvedenie akcií na obe národné burzy v ČR aj SR, čím sa rozšíri štruktúra akcionárov. EBOR podľa jeho slov zrejme bude skôr na strane predajcu akcií a nebude tak pravdepodobne rozširovať svoj súčasný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS