ČLÁNOK
EBOR chce nadalej aktívne pôsobit na Slovensku
16. marca 2003

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) chce nadalej pôsobit na Slovensku aktívne a podporovat financnú konsolidáciu a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti v SR prostredníctvom svojich investícií. Medzi hlavné ciele banky patrí rozšírenie svojich aktivít v oblasti infraštruktúry, v podnikatelskom a financnom nebankovom sektore. Uviedol to v piatok po trojdnovej návšteve predstavitelov EBOR na Slovensku clen Rady riaditelov banky Michael Neumayr.

Cielom trojdnovej návštevy bolo dozvediet sa viac o stave reforiem, o politickej a ekonomickej situácii na Slovensku, ako aj o pripravenosti SR vstúpit do Európskej únie. EBOR chce podla slov Neumayra zostat nadalej aktívna v kandidátskych krajinách. „Chceme sa však viac zamerat na menej rozvinuté oblasti. Ide napríklad o podporu malých a stredných podnikov a zvýšenie aktivity v menej rozvinutých regiónoch smerom na východ,“ uviedol Neumayr. Dôležitú úlohu vidí EBOR tiež v oblasti prípravy a financovania projektov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. EBOR sa zaviazala požicat Slovensku prostredníctvom 37 projektov viac ako 950 mil. USD.

Clenovia Rady riaditelov EBOR sa pocas trojdnovej návštevy na Slovensku, ktorá sa skoncila v piatok, stretli s ministrom financií SR Ivanom Miklošom, s hlavným vyjednávacom SR s Európskou úniou Jánom Figelom, ako aj predstavitelmi Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). Navštívili tiež podniky, do ktorých EBOR investovala, a to Slovalco Žiar nad Hronom, SkyEurope Airlines a CAC leasing.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS