ČLÁNOK
Dynamika rastu peňažnej zásoby medziročne vyššia
8. apríla 1999

Medziročná dynamika rastu peňažnej zásoby sa zrýchlila pod vplyvom vývoja čistých zahraničných aktív ako aj čistých domácich aktív, predovšetkým však v dôsledku vývoja čistého úveru vláde. Vyplýva to z menového prehľadu Národnej banky Slovenska (NBS).

Na raste peňažnej zásoby sa podieľalo predovšetkým zvýšenie peňazí M1 o 9,9 mld. Sk, kým kvázipeniaze vzrástli len o 1,4 mld. Sk. Medziročné tempo rastu agregátu M2 sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mierne zvýšilo a dosiahlo spomínaných 6,6 %. Najvýraznejšiu medzimesačnú zmenu spomedzi komponentov peňažnej zásoby zaznamenali neterminované vklady, ktoré v priebehu februára vzrástli o 9,7 mld. Sk. Terminované vklady vzrástli o 0,8 mld. Sk a vklady v cudzej mene zaznamenali zvýšenie o 0,6 mld. Sk.

Celkové úvery vzrástli vo februári o 1,9 mld. Sk. Vo všetkých sektoroch došlo k miernemu rastu korunových úverov. Stav úverov ku koncu februára bol 401,2 mld. Sk, z toho korunové úvery predstavovali 340,2 mld. Sk a úvery v cudzej mene 61 mld. Sk. Priemerná úroková miera zo stavu úverov vzrástla v januári oproti decembru o 0,33 bodu na 16,5 % najmä v dôsledku zvýšenia priemernej úrokovej miery z dlhodobých úverov o 1,48 bodu na 13,63 %. Ich podiel na celkovom stave úverov predstavoval 37,7 %. Úroková miera z krátkodobých a strednodobých úverov sa naopak znížila o 0,16 bodu na 20,89 %, resp. o 0,29 bodu na 15,9 %.

Po výraznom medzimesačnom zvýšení priemernej úrokovej miery z novoposkytnutých úverov v decembri o 1,68 bodu sa táto v januári zvýšila o 0,96 bodu na 19,59 %. Úroky z krátkodobých úverov vzrástli o 0,92 bodu na 19,83 %, úroky zo strednodobých úverov naopak poklesli o 1,26 bodu na 12,95 %, podobne ako z dlhodobých úverov o 1,14 bodu na 13,68 %. Podiel strednodobých a dlhodobých novoposkytnutých úverov na celkových čerpaných korunových úveroch ostal naďalej nízky. Z celkového objemu čerpaných úverov bolo 29 % poskytnutých za pevnú úrokovú sadzbu a 71 % za pohyblivú úrokovú sadzbu. Prevažnú časť úverov poskytli najmä malé a stredné banky.

Celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa v porovnaní s decembrom zvýšila o 0,33 bodu na 10,72 % najmä v dôsledku vyššieho rastu objemu terminovaných vkladov s vysokou úrokovou sadzbou (oproti decembru nárast o 14,2 mld. Sk, pri raste priemernej úrokovej sadzby o 0,19 bodu na 13,35 %). V dôsledku zlepšenia likvidity bánk sa znížili priemerné úrokové sadzby krátkodobých terminovaných vkladov (1 až 3-mesačných) o 0,48 až 0,64 bodu. V štruktúre vkladov došlo k výraznému rastu vkladov so splatnosťou 7 dní o 13,5 mld. Sk, ďalej 6-mesačných vkladov o 6,9 mld. Sk a 3-mesačných vkladov o 4,2 mld. Sk s úrokovou sadzbou 16,3 až 18 %.

Úrokové rozpätie vzhľadom na rovnaké zvýšenie priemernej úrokovej miery zo stavu úverov a priemernej úrokovej miery zo stavu korunových vkladov o 0,33 bodu zostalo zachované na úrovni 5,78 %. Reálna úroková miera z ročných vkladov sa znížila z decembrových 6,42 % na januárových 5,29 % v dôsledku zvýšenia ročnej miery inflácie z 5,6 % na 6,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS