ČLÁNOK
Dvojmesačné pasívum zahraničného obchodu výrazne vzrástlo
29. marca 2001

Vo februári tohto roka sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 47,6 mld. Sk. Hodnota dovezeného tovaru dosiahla 53,4 mld. Sk. V porovnaní s februárom 2000 vzrástol vývoz o 17,1 % a dovoz o 21,5 %. Februárová zahraničnoobchodná bilancia tak skončila v mínuse 5,8 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 mld. Sk. V januári predstavovalo záporné saldo zahraničného obchodu 4,7 mld. Sk, súhrnné pasívum tak za prvé dva mesiace tohto roka dosiahlo takmer 10,6 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Za január až február sa vývoz tovaru medziročne zvýšil o 27,8 % na 95,8 mld. Sk, resp. 2,2 mld. EUR.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom bol vyšší vývoz do Nemecka o 30 %, Českej republiky o 30,3 %, Talianska o 44,9 %, Rakúska o 28,5 %, Poľska o 29,2 % a Maďarska o 42,9 %. Naopak, klesol vývoz do Francúzska o 3,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení vzrástol vývoz do krajín Európskej únie o 29,1 %, pričom na celkovom slovenskom vývoze sa podieľal 61,6 %. Vývoz SR do krajín OECD sa zvýšil o 28,7 % s 93,3-percentným podielom na celkovom vývoze. Hodnota vývozu do krajín CEFTA sa zvýšila o 33,3 %, pričom tento vývoz tvoril 29,7 % z celkového exportu SR.

Do Slovenskej republiky sa za dva mesiace doviezol tovar v hodnote 106,4 mld. Sk (2,4 mld. EUR). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 31,9 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu vzrástol import z Nemecka o 31,2 %, Ruska o 29,3 %, Českej republiky o 37 %, Talianska o 25,4 %, Rakúska o 23,5 %, Francúzska o 45,2 %, Poľska o 49,1 %, Spojeného kráľovstva o 53,9 % a Maďarska o 49,4 %. Klesol dovoz zo Španielska o 9,1 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení vzrástol dovoz z krajín EÚ o 29,8 %, ktorý tvoril 48 % z celkového slovenského dovozu. Z krajín OECD sme doviezli o 33,2 % tovarov viac, keď sa tieto krajiny na celkovom dovoze podieľali 74,6 %. Dovoz z krajín CEFTA sa zvýšil o 40,2 % a tvoril 21,3 % z celkového dovozu SR.

Saldo zahraničného obchodu bolo za dva mesiace pasívne v objeme 10,6 mld. Sk, keď sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2000 zvýšilo o 85,2 %, v peňažnom vyjadrení o 4,9 mld. Sk. Najvyššie pasívum zaznamenalo Slovensko v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskom na úrovni 18,1 mld. Sk, Španielskom, Čínou a Japonskom zhodne v objeme 1,5 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Rakúskom v objeme 4,3 mld. Sk, Talianskom na úrovni 4 mld. Sk, Maďarskom v objeme 2,4 mld. Sk, Poľskom s 2,2 mld. Sk, Českou republikou a Holandskom zhodne s 0,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS