ČLÁNOK
Dve najväčšie slovenské banky predali svoje podiely v stavebných sporiteľniach
5. januára 2004

Do roku 2004 vstúpili dve najväčšie slovenské banky Všeobecná úverová banka (VÚB) a Slovenská sporiteľňa (SLSP) úplne respektíve čiastočne zbavené svojich podielov v stavebných sporiteľniach, ktoré ako dcérske spoločnosti pred 10 rokmi založili.

Už začiatkom decembra 2003 predala VÚB celý svoj 50-% kapitálový podiel v Stavebnej sporiteľni VÚB Wüstenrot. Polovicu akcií vo vlastníctve banky si rozdelili ďalší dvaja akcionári. Tento krok odôvodnil generálny riaditeľ banky Tomas Spurny „snahou VÚB v budúcnosti sa zaoberať iba bankovou činnosťou a oblasť stavebného sporenia prenechať špecializovaným finančným inštitúciám“. VÚB potvrdila, že bude naďalej so stavebnou sporiteľňou spolupracovať a prostredníctvom svojich 201 retailových pobočiek bude predávať produkty stavebného sporenia. Týmto rozhodnutím VÚB sa ostatným dvom vlastníkom, rakúskej Wüstenrot Verwaltungs und Dienstleistungen GmbH, zvýši akcionársky podiel na 60 % a nemeckej Wüstenrot & Württembergische AG na 40 %.

Takmer rovnakú stratégiu i transakciu krátko pred vianočnými sviatkami reálne zavŕšila aj Slovenská sporiteľňa. Tým, že z jej pôvodného 35-% podielu akcií na základnom imaní Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) časť predala rakúskej Erste Bank za 500 miliónov Sk, zostala akcionárom s podielom iba 10 %. „Transakcia je v súlade s dlhodobou stratégiou banky, ktorá sa sústreďuje na primárne bankové aktivity a budovanie vlastnej finančnej skupiny,“ komentovala redukciu akcionárskeho podielu hovorkyňa SLSP Eva Güttlerová. Podiely ostatných dvoch akcionárov Prvej stavebnej sporiteľne – nemeckej Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 32,5 % a rakúskej Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsgesellschaft, m.b.H., 32,5 % – zostávajú predajom v prospech Erste Bank nezmenené.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS