ČLÁNOK
Dve exekúcie na budovy AG Banky už boli vydané
22. decembra 1999

Z celkových pohľadávok AG Banky, ktorá na začiatku mesiaca stratila bankovú licenciu, tvoria zhruba 111 mil. Sk, teda až 10 %, pohľadávky voči poľnohospodárskym subjektom, väčšinou prvovýrobcom, poľnonákupom, ale aj potravinárskym podnikom. Uviedla to pre tlačovú agentúru SITA po poslaneckom prieskume predsedkyňa Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo Mária Kadlečíková. „Najväčším problémom je však viac ako 400 mil. Sk úverov pre spoločnosti v agropotravinárskom rezorte, ktoré budú musieť byť hneď po nástupe správcu konkurznej podstaty splatené, čo v mnohých prípadoch znamená likvidáciu podniku,“ skonštatovala.
Poslanci Výboru pre pôdohospodárstvo sa preto v utorok spolu s predstaviteľmi AG Banky obrátili na predsedu vlády SR so žiadosťou o riešenie tejto situácie, a to formou prevedenia pohľadávok na iný bankový subjekt, kde vlastní majoritnú časť akcií Ministerstvo financií SR, alebo okamžitým nástupom správcu konkurznej podstaty. „V prípade neskorého nástupu správcu konkurznej podstaty sa môže stať, že už nebude mať možnosť likvidovať pohľadávky predajom majetku, lebo ten sa zatiaľ môže stať predmetom exekučných konaní,“ povedala M. Kadlečíková. Pretože ako ďalej uviedla, v tomto prípade boli doteraz vydané už dve exekučné rozhodnutia a to na budovu AG Banky v Košiciach a budovu v Nových Zámkoch.
Na Slovensku sa podľa slov predsedkyne výboru už dokonca objavujú lobistické skupiny, ktoré odkupujú pohľadávky poľnohospodárov za veľmi nevýhodných podmienok, pričom za jednu korunu ponúkajú len 0,40 Sk. Ďalším rezortom, ktorý je po poľnohospodárskom ale i lesníckom rezorte odňatím licencie najviac postihnutý, je oblasť priemyselnej výroby, rezort stavebníctva a oblasť výroby elektrickej energie a rozvodov. V AG Banke malo svoj účet ďalších 40 tis. fyzických osôb.
AG Banka stratila bankovú licenciu rozhodnutím Národnej banky Slovenska 1. decembra tohto roku vôbec ako prvá banka na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS