ČLÁNOK
Dve alternatívy prípadného vytvorenia novej spoločnosti
5. novembra 1999

Prezident VSŽ, a.s., Košice Gabriel Eichler na štvrtkovej tlačovej besede pripustil, že vstup zahraničného investora do spoločnosti sa pravdepodobne nepodarí zrealizovať do konca tohto roka. Ako jeden zo závažných dôvodov spomenul snahy niektorých akcionárskych skupín VSŽ týkajúce sa zvolania septembrového mimoriadneho valného zhromaždenia, čo podľa neho spôsobilo odklad a stratu v prebiehajúcich rokovaniach 6 – 8 týždňov.

G. Eichler zdôraznil, že Deutsche Bank pracuje veľmi starostlivo pri výbere strategického investora ako aj pri hodnotení vývoja v samotných železiarňach a zaznamenala viaceré pozitívne prvky pri rokovaniach s potenciálnymi zahraničnými partnermi. Prezident VSŽ pripustil, že U.S. Steel má z hľadiska časovej ponuky pred ostatnými záujemcami náskok. „Citlivo však treba posúdiť aj samotnú stratégiu zahraničných záujemcov,“ dodal. Za jednu z možných ciest riešenia vývoja VSŽ označil navyšovanie kapitálu zahraničným investorom. „Tento spôsob aktivácie výrobného sektora je vo svete bežný,“ povedal G. Eichler a dodal, že do úvahy prichádza aj vytvorenie novej spoločnosti, ktorá by už nemusela znášať negatíva predchádzajúceho obdobia. „V takomto prípade sú dve alternatívy. Mohlo by sa to riešiť cez spoločnosť VSŽ Oceľ, ku ktorej by boli pripojené ďalšie spoločnosti, alebo by ostala VSŽ, a.s. a ostatné spoločnosti by sa pripojili k nej,“ uviedol prezident VSŽ. Takáto novovytvorená spoločnosť by na seba prebrala všetky aktíva i pasíva doterajšieho vývoja, pričom uvedený postup by vyžadoval súhlas bánk.

Zložitosť tejto cesty vidí G. Eichler najmä v prepise množstva zmlúv, ktoré by prešli na novú spoločnosť. Ideálne by podľa neho bolo, keby sa do konca tohto roka doriešil spôsob výberu strategického investora a keby boli zrejmé aj prvé odhady. „Ďalšia etapa potrvá minimálne 6 mesiacov,“ povedal. Dovtedy by sa mohla uskutočniť reštrukturalizácia dlhov VSŽ voči bankám. Súčasnú situáciu hodnotí G. Eichler ako zosúladenú a nepredpokladá, že by sa v najbližšom období opäť zopakovala aktivita časti akcionárov, ktorí by sa rozhodli opätovne zvolať mimoriadne valné zhromaždenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS