ČLÁNOK
Dva nové dlhopisové fondy WIOF na slovenskom trhu
19. marca 2001

V dôsledku volatilného vývoja na svetových akciových trhoch a s cieľom širšej diverzifikácie aktív zaradila SFM Group do zoskupenia fondov World Investment Opportunities Funds (WIOF) dva nové dlhopisové fondy. Informovala o tom Mária Gašparová zo spoločnosti SFM Group, ktorá je exkluzívnym koordinátorom fondov WIOF v strednej a východnej Európe.

Jedným z nich je WIOF US Dollar Bond, ktorý investuje do medzinárodných dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. WIOF European Bond naopak ukladá peňažné prostriedky do krátkodobých dlhopisov denominovaných v európskej mene. Minimálna výška prvej investície v oboch fondoch predstavuje 30 tis. Sk

Správcom oboch fondov je švajčiarsky investičný správca Unigestion Asset Management, ktorý sa špecializuje na správu aktív inštitucionálnych klientov; penzijných fondov, poisťovní, trustov, nadácii a obchodných spoločností. Počas 30 rokov praxe sa stal špecialistom oblasti hedžových operácii a jeho čisté obchodné imanie dosiahlo 200 miliónov CHF. Unigestion je spolu s American International Group (AIG) zakladateľom fondov WIOF.

Švajčiarsky správca sa tak zaradil do multi-management štruktúry fondov WIOF, riadených spoločnosťami AIG GIC a AIG-Brandes. AIG sa už na slovenskom trhu okrem fondov WIOF prezentuje aj prostredníctvom neživotnej Poisťovne AIG Slovakia, a.s. a životnej Amslico AIG Life, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS