ČLÁNOK
Dva fondy zhodnotili podiely o viac ako 12 % za týždeň
29. mája 2001

Uplynulý týždeň bol pre podielové fondy pôsobiace na slovenskom trhu kolektívneho investovania mimoriadne úspešný, keďže takmer všetky fondy dosiahli zhodnotenie majetku. Nadpriemerné zhodnotenie o 12,94 % pritom dosiahol akciový KBC Equity Fund Internet, ktorý spravuje KBC Equity Fund a prírastok o 12,46 % si pripísal strešný fond VB-Modern Times od Volksbanken-KAG. Vyplýva to z údajov zverejnených Asociáciou správcovských spoločností.

Podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša je dôvodom zhodnotenia fondu KBC Equity Fund Internet pozitívna nálade investorov voči technologickým titulom v uplynulom týždni. Indexu Nasdaq sa podarilo prekonať hranicu 2300 bodov. „Väčšina spoločností z portfólia dosiahla svoje minimum na začiatku apríla a odvtedy s menšími výkyvmi zhodnocujú,“ skonštatoval. Mierny pokles hodnoty podielu zaznamenali medzi akciovými fondmi len Hi-tech akciový od J&T Asset Managment o 0,08 %, KBC Equity Fund Medical Technologie o 0,94 % spravovaný KBC Equity Fund a Wiof Global Equity o 1,22 % spravovaný AIG-Brandes. Väčšina fondov pritom dosiahla zhodnotenie od 2 do 4 % p.a.

Okrem Euro dlhopisového fondu spravovaného Tatra Asset Management (TAM), ktorý znížil hodnotu podielov o 0,63 %, boli všetky fondy investujúce do dlhopisov ziskové. Najväčší nárast hodnoty podielu na úrovni 2 % pritom zaznamenali fondy Capital Invest Dollar Bond rastový aj výnosový, ktorého správcom je Capital Invest. Medzi peňažnými fondmi sa najviac darilo Korune peňažnému fondu od J&T AM, ktorý zhodnotil o 0,75 %. Aj ostatné fondy alokujúce zdroje do nástrojov peňažného trhu boli ako obvykle úspešné s veľmi miernou mierou zhodnotenia.

Darilo sa aj zmiešaným fondom, pričom najväčší nárast dosiahol Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds na úrovni 1,7 %. Pokles zaznamenal len Renta II-O5 od J&T AM o 0,25 % a Eurofond spravovaný Prvou Penzijnou o 0,39 %. Pre strešné fondy bol minulý týždeň tiež veľmi úspešný. Okrem spomínaného fondu VB-Modern Times s mimoriadnym nárastom takmer 12,5 %, dosiahli nárast hodnoty podielov aj ostatné fondy fondov. Miera zhodnotenia ich podielov pritom dosahovala od 1,09 % do 5,33 %.

Prvenstvo v rámci najväčších kumulovaných čistých predajov si medzi peňažnými fondmi naďalej drží Korunový peňažný fond spoločnosti TAM so 163,9 mil. Sk. Spomedzi dlhopisových fondov to bol Korunový dlhopisový fond so 856,6 mil. Sk rovnakej správcovskej spoločnosti. Medzi zmiešanými fondmi vyzbieral s 1,066 mld. Sk najviac Eurofond spoločnosti Prvá Penzijná a medzi akciovými fondmi Európsky technologický fond od TAM s 390 mil. Sk. Najväčší kumulovaný čistý predaj v rámci strešných fondov dosiahol KBC Master Fund Optimum, ktorý vyzbieral 6,6 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS