ČLÁNOK
Dušan Jurčák sa vzdal funkcie prezidenta Asociácie bánk
2. mája 2001

Dušan Jurčák, niekdajší prezident a predseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava po obdchode z tejto funkcie sa písomne vzdal aj funkcie prezidenta Asociácie bánk (AB). AB je profesným a záujmovým združením slovenských komerčných bánk.

V tomto roku bude AB pracovať v Národnej riadiacej komisii Ministerstva financií SR pri zapojení SR do projektu na posilnenie národných kapacít účtovného výkazníctva a auditorstva (štandardizácia postupov účtovníctva SR na úroveň EÚ, resp. medzinárodných štandardov). Okrem toho bude AB pripomienkovať návrhov a noviel zákonov v oblasti bankovníctva a daňovníctva v nadväznosti na Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001; AB bude podporovať projekt „Stratégie budovania systému rozvoja štátnej pokladnice do roku 2002“ v prospech komerčných bánk. Okrem iného prerokuje menový program NBS na rok 2001.

Na výročnom zasadnutí asociovaných členov Federácie bánk Európskej únie (FBE)v decembri 2000 sa AB stala členom predvstupovej komisie tejto organizácie, ktorá združuje európske komerčné banky. Po tom, čo v roku 1998 získala Asociácia bánk (AB) štatút asociovaného členstva, je členstvo v Pre – accession Committee ďalším významným krokom pri začleňovaní sa Slovenskej republiky do Európskej únie. Predvstupová komisia FBE poskytuje fórum pre podrobnú diskusiu záležitostí spojených s „acquis communitaire“, na ktoré by sa mal bankový sektor pridruženej asociácie upriamiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS