ČLÁNOK
DS žiada zaviesť systém dôchodkového sporenia
14. júna 2002

Dôchodkovou reformou nie je iba úprava súčasného nefunkčného systému a zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Dôsledná reforma znamená prechod z platenia odvodov do neefektívneho systému na dôchodkové sporenie na vlastné, osobné účty. Každý z občanov bude tak akumulovať svoj vlastný reálny majetok a tento majetok bude zároveň neodňateľný a bude sa dať dediť. Nebude teda patriť ani štátu, ani Sociálnej poisťovni, len konkrétnemu občanovi a jeho rodine. Na štvrtkovej tlačovej besede Demokratickej strany (DS) – Demokratickej únie to uviedol predseda DS Ľudovít Kaník.

Na uskutočnenie tohto zámeru je podľa Kaníka potrebné prijať zákon o povinnom dôchodkovom sporení, ktorý nahradí súčasný systém priebežného financovania dôchodkového zabezpečenia. Za dôležité tiež považuje prijatie pravidiel na vznik a činnosť dôchodkových fondov a ich správcov. Ďalším krokom by mala byť novelizácia zákona o doplnkových dôchodkových poisťovniach a úprava daňového systému tak, aby úspory v dôchodkových fondoch nepodliehali zdaňovaniu.

Na zabezpečenie vkladov občanov je podľa Kaníka dôležité vytvoriť pravidlá kontroly a regulácie činnosti dôchodkových fondov a ich správcov, ktorú bude uskutočňovať regulačný orgán. Ako uviedol, treba zároveň prijať pravidlá na emisiu štátnych dlhopisov, čo umožní prejsť do kapitalizačného systému aj zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti účastníkmi priebežného systému. S tým súvisí uzatvorenie starého, priebežného systému pre nových účastníkov a umožnenie dobrovoľného prechodu do kapitalizačného systému pre účastníkov priebežného systému.

Takto realizovaná reforma dôchodkového systému podľa predsedu DS umožní znížiť odvodové zaťaženie zamestnávateľov, zvýši objem úspor, oživí kapitálový trh a vytvorí dlhodobé investičné zdroje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS