ČLÁNOK
DS navrhuje prijať ponuku Ruska na splatenie dlhov
6. apríla 2001

Demokratická strana (DS) vyzýva vládu SR, aby prijala ponuku vlády Ruskej federácie a urýchlene sa s ňou dohodla na hotovostnom vysporiadaní zvyšku ruského dlhu voči SR. Uvádza sa to v stanovisku DS, ktorý poskytol podpredseda strany Juraj Barta.

Ako sa v stanovisku uvádza, DS chápe problematickosť ruského dlhu, ktorý vo veľkej miere vznikol ešte pred rokom 1989. Vymáhanie dlhu v celej výške je mimoriadne komplikované a spojené s tlakmi rôznych lobistických skupín, ktoré sa podľa DS snažia na tomto procese prostredníctvom provízií a vysokých cien priživiť. „V minulosti bol klasickým príkladom prípad Devín Banky, ktorá musela byť nakoniec podporená zo štátneho rozpočtu SR, pričom reálny prínos tejto inštitúcie pri vymáhaní dlhu je otázny,“ tvrdí DS. Rusko sa podľa DS tiež cez deblokácie snaží na Slovensku umiestniť svoje zastarané vojenské systémy, nekompatibilné s výzbrojou Severoatlantickej aliancie, často nepoužiteľné lietadlá a ďalšie predražené a nepotrebné komodity. „V prípade nášho opakovaného nesúhlasu s ponúkanými deblokáciami by sa Slovensko mohlo ocitnúť v Parížskom klube veriteľov Ruska, čím by sa väčšina slovenských pohľadávok stala nevymožiteľnou a splácanie zvyšku by bolo odsunuté do ďalekej budúcnosti,“ uviedol J. Barta.

DS považuje za nevyhnutné čo najskôr ukončiť tento rozporuplný vzťah a získané prostriedky využiť na riešenie dlhovej služby SR. Splatenie hoci len časti zahraničných dlhov Slovenska je investíciou, ktorá sa nám podľa DS v budúcich štátnych rozpočtoch mnohonásobne vráti.

Podľa zverejnených informácií ruská strana navrhla, že Slovensku vyplatí 22 % dlhu v hotovosti, čo predstavuje asi 11 mld. Sk. Tým chce definitívne vyriešiť celý dlh pochádzajúci z obdobia existencie bývalého východného bloku, ktorý predstavoval sumu 1,5 mld. USD. Z tejto sumy sa podarilo zatiaľ deblokovať dlh v objeme 300 mil. USD. Minister hospodárstva Ľubomír Harach pre STV nedávno uviedol, že návrh ruskej strany považuje za neprijateľný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS