ČLÁNOK
Družstvo Slovenské investície s výnosom 15,36 %
22. januára 2001

Podielové družstvo Slovenské investície (PDSI) vyplatí svojim členom podielový výnos za minulý rok vo výške 15,36 % p.a. v slovenských korunách, Euro družstvo Slovenské investície (EDSI) 9,97 % p.a. v eure a Dolárové družstvo Slovenské investície (DDSI) výnos 10,47 % p.a. v amerických dolároch. Spomínané družstvá sú známe pod jednotným názvom Slovenské investície (SI). Na slovenskom trhu pôsobia deväť mesiacov. Novinárov o tom informoval predseda predstavenstva Zdenko Jurica.

Členskú základňu tvorí pravdepodobne viac ako 600 členov, z toho jedna tretina sú zahraniční investori. Polovica vkladateľov využila možnosť kúpy členského podielu výmenou za dlhopis Fondu národného majetku SR, vklad ostatných členov bol peňažný. Podľa slov Z. Juricu spoločnosť investovala získané prostriedky do projektov slovenských proexportne orientovaných firiem. SI takto podporila desiatky projektov, pričom objem jednej investície podľa interných smerníc nesmie prekročiť 20 % celkovej hodnoty aktív.

Základný členský podiel v družstve predstavuje 14 tis. Sk. SI v blízkej budúcnosti plánuje umožniť členom čerpanie pôžičky do výšky 14 tis. Sk za úrok o 5 % vyšší než získaný výnos. Vystúpenie z družstva je možné zo zákona, keď člen získa vyrovnávací podiel, alebo môže svoj podiel odpredať spoločnosti Portum Invest. Portum Invest je podľa Z. Juricu dcérou švajčiarskeho holdingu, ktorý je zároveň členom družstva. Člen družstva sa môže rozhodnúť pre vystúpenie až po 6 mesiacoch.

Právna forma družstva podľa jeho názoru zlučuje všetky výhody a eliminuje nedostatky a obmedzenia, s ktorými by sa spoločnosť stretla v prípade, že by SI založila správcovskú spoločnosť. Keďže družstvo nie je limitované zákonom o správcovských spoločnostiach, podľa Z. Juricu má možnosť dosahovania lepších výsledkov. Za ďalšiu výhodu družstva považuje aj možnosť poskytovania pôžičiek.

SI v tomto roku plánujú zhodnotiť majetok PDSI na úrovni 15 % p.a., majetok EDSI 7,5 percentami p.a., aktíva DDSI by sa mali zhodnotiť 10 % p.a. Zakladateľmi SI sú Slovak Brokerage House, o.c.p., a.s. a Matičný fond, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS