ČLÁNOK
Drukos už má predbežnú správkynu konkurznej podstaty
3. apríla 2003

Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici ustanovil predbežnú správkynu konkurznej podstaty spolocnosti Drukos, a.s., Banská Bystrica. Urobil tak 1. apríla, kedy nadobudlo právoplatnost uznesenie Najvyššieho súdu SR (NS) o zrušení konkurzu na Drukos, ktorý banskobystrický KS vyhlásil 5. decembra. Predbežnou správkynou konkurznej podstaty Drukosu sa stala opät Marta Todeková, ktorá už bola predbežnou správkynou Drukosu pred vyhlásením konkurzu v minulom roku. „Predbežnej správkyni bola uložená povinnost zabezpecit dlžníkov majetok až do rozhodnutia súdu o prípadnom vyhlásení konkurzu,“ uviedol pre agentúru SITA predseda banskobystrického KS Ludovít Bradác.

Dlžník má podla neho 20 dní na predloženie dokumentov o majetku spolocnosti, zdrojoch jeho krytia a iných dôležitých financných údajoch, v rámci ktorých by mal byt aj zoznam dlžníkov. „Na 6. mája je zvolaný prvý informatívny výsluch dlžníka,“ uviedol Bradác. Vzhladom na množstvo konaní o konkurze a zložitost prípadu sa podla neho ešte nedá urcit, kedy by mohol pojednávajúci sudca o konkurze voci Drukosu rozhodnút. KS v Banskej Bystrici vyhlásil na Drukos konkurz 5. decembra 2002. Návrh na konkurz podali v období od júla do októbra 2002 štyri fyzické osoby, ktoré sa opierali najmä o záväzky zo zmlúv o pôžicke z roku 1999, resp. o úverovú zmluvu z rovnakého roka, kde Drukos vystupoval v pozícii rucitela. Návrh na konkurz podal aj správca konkurznej podstaty Dopravnej banky, ktorý však už pohladávku voci Drukosu predal spolocnosti S-Invest, s.r.o.

Proti uzneseniu KS o vyhlásení konkurzu sa však Drukos odvolal a žiadal o jeho zrušenie, resp. o zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Namietal voci rozhodovaniu zákonným sudcom, ako aj postupu krajského súdu, ktorý mu nedorucil ani jeden návrh na vyhlásenie konkurzu. Predbežný správca podla Drukosu nevykonal v spolocnosti zákonom požadované šetrenie o stave majetku a likvidite pohladávok. Najvyšší súd 20. februára rozhodnutie banskobystrického KS o vyhlásení konkurzu na Drukos zrušil a vec mu vrátil na dalšie konanie a doplnenie dokazovania. Podla NS vydal krajský súd uznesenie predcasne a len na základe podania správcu konkurznej podstaty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS