ČLÁNOK
Druhá strategická skončila vlani so stratou 116 mil. Sk
5. júna 2002

Dve firmy vzniknuté transformáciu Harvardských investičných fondov hospodárili vlani s výrazne rozdielnym úspechom. Prvá strategická, a.s. ukončila minuloročné hospodárenie s čistým ziskom 73,34 mil. Sk, čo je oproti strate 106,72 mil. Sk v predchádzajúcom roku výrazné zlepšenie. Naopak, Druhá strategická, a.s. zaznamenala vlani stratu 116,22 mil. Sk po zisku 124 mil. Sk v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťami. V tomto roku očakávajú obidve spoločnosti zlepšenie finančnej situácie a dosiahnutie zisku.

Spoločnosť Prvá strategická dosiahla vlani z finančných operácií zisk 71,47 mil. Sk, keď sa pod výrazné zlepšenie výsledkov podpísal najmä 53,8-percentný medziročný pokles finančných nákladov na 65,83 mil. Sk. Okrem toho vlani znížila tvorbu rezerv a opravných položiek na finančné náklady o 32,1 %. Z prevádzkovej činnosti vykázala zisk 1,87 mil. Sk.

Druhá strategická ukončila rok so stratou z finančných operácií 115,48 mil. Sk a s prevádzkovou stratou 776 tis. Sk. Spoločnosť vytvorila rezervy a opravné položky na finančné náklady o 85 mil. Sk vyššie ako v roku 2000, čo sa prejavilo vo finančnej strate. K ultimu roka evidovala spoločnosť pohľadávky z obchodného styku v objeme 299,21 mil. Sk.

Spoločnosť Prvá strategická vznikla transformáciou Harvardského rastového investičného fondu Slovakia bez likvidácie a zlúčením s a.s. Prvá strategická. Druhá strategická je právnym nástupcom Harvardského dividendového investičného fondu Slovakia. Investičné fondy pre prvú vlnu kupónovej privatizácie založila spoločnosť Harvard Capital & Consulting Slovakia. Po transformácii prestali investičné fondy podliehať štátnemu dozoru nad kapitálovým trhom a podnikajú ako obyčajné akciové spoločnosti.

Stratégiou ich hospodárskej činnosti je investovať do perspektívnych obchodných operácií z hľadiska rýchlej návratnosti vložených investícií. Prvá strategická kontroluje 65,7-percentný podiel v Chemolaku, Druhá strategická je väčšinovým vlastníkom spoločnosti Perex, vydavateľa denníka Pravda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS