ČLÁNOK
Druhá strategická, a.s. Bratislava ako doterajší vlastník 9,22 % podielu na majetku Plastiky, a.s., Nitra chce v tejto spoločnosti získať minimálne 10,22 %
20. augusta 1998

Druhá strategická, a.s. Bratislava ako doterajší vlastník 9,22 % podielu na majetku Plastiky, a.s., Nitra chce v tejto spoločnosti získať minimálne 10,22 %. Vo verejnom prísľube, ktorý vyhlásila sa zaväzuje vyplatiť právnickým a fyzickým osobám, ktoré splnia podmienky určené vo verejnom prísľube, odmenu 300 Sk za akciu. Podľa podmienok verejného prísľubu chce získať Druhá strategická minimálne 6 928 akcií, teda 1-percentný podiel na základnom imaní. Doterajší podiel vyhlasovateľa verejného prísľubu predstavuje 9,22 % na základnom imaní, je teda majiteľom 63 880 akcií. V prípade úspešnej verejnej ponuky bude Druhá strategická presadzovať zvýšenie výkonov a kvality produkcie spoločnosti. Druhá strategická vznikla transformáciou Harvardského dividendového investičného fondu. Ešte do polovice minulého roka bola harvardská skupina, do ktorej patrí okrem Druhej strategickej aj Prvá strategická a Harvardská burzová spoločnosť vlastníkom 30 % podielu na majetku Plastiky. Majiteľom zvyšnej časti 16,83 % akcií Plastiky bola spoločnosť Atak Invest, a.s. Podľa správ z februára tohto roka sa pôvodný podiel Prvej strategickej znížil z 20 % na 10 %, ktoré prešli na Harvardskú burzovú spoločnosť, celková váha skupiny ako celku sa však nezmenila. Plastika Nitra dosiahla v prvom polroku tohto roku čistý zisk vo výške 11,817 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím 1997 došlo však k jeho poklesu o necelých 10 mil. Sk. Vlani totiž spomínaný zisk dosiahol 21,11 mil. Ako uviedli predstavitelia podniku, toto zníženie nie je teda dôsledkom výrobných nákladov, ktoré zodpovedajú celkovej výrobe v podniku. Jeho pokles ovplyvnil záporný hospodársky výsledok z finančných operácií vo výške 40,898 mil. Sk, ktorý sa medziročne prehĺbil o 20 mil. Sk. Objem výroby Plastiky dosiahol ku koncu júna 800,438 mil. Sk, čo predstavuje medziročný pokles zhruba o 75 mil. Sk. Predaj za prvých šesť mesiacov tohto roku bol vo výške 698,079 mil. Sk, z toho až 445 mil. Sk produkcie sa predalo na domácom trhu. V ČR spoločnosť predala tovar za zhruba 158 mil. Sk. Plastika v rovnakom období minulého roku evidovala predaj vo výške 753,97 mil. Sk. Z tejto sumy zhruba 51 % produkcie umiestnila na domácom trhu. Vlani vykázala Plastika čistý zisk 43,47 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa teda znížil zhruba o 10 mil. Sk. Plastika pritom v minulom roku predala vlastné výrobky za 1,554 mld. Sk pri objeme výroby tovaru 1,709 mld. Sk. Vývoj zisku negatívne ovplyvnilo aj zavedenie dovoznej prirážky a dovozné depozitá. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, sprostredkovanie obchodu s výrobkami z plastov, strojmi a technickými potrebami. Ceny akcií Plastiky sa ešte do polovice apríla 1997 pohybovali nad 800 Sk, v máji minulého roka stagnovali na 700 Sk, pri júnovom prepade akcie Plastiky padli na minuloročné dno ležiace na úrovni okolo 530 Sk. Mierne oživenie a opätovný rast nad 600 Sk bolo len chvíľkovou záležitosťou. V súvislosti s vážnejším prepadom celého kapitálového trhu od začiatku tohto roka sa akcie Plastiky zaradili medzi nelikvidné emisie a cena začala stagnovať na úrovni 300 Sk, kde sa pohybuje s nízkym zobchodovaným objemom doteraz.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS