ČLÁNOK
Druhá obchodná podľa Ivora možno právne neexistuje
13. apríla 1999

K zápisu spoločnosti Druhá obchodná a.s. do obchodného registra došlo nezákonne a na základe sfalšovaných údajov. Informoval o tom na včerajšej tlačovej besede Ministerstva vnútra (MV SR) generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Jaroslav Ivor. Ako dodal, v prípade Nafta Gbely bolo dnes v tejto súvislosti vznesené obvinenie voči Štefanovi H., predsedovi predstavenstva akciovej spoločnosti Korekt O.T.A. Bratislava, za trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Ivor nevylúčil, že vzhľadom na protiprávny zápis Druhej obchodnej do obchodného registra, táto spoločnosť vlastne neexistuje.
Generálny riaditeľ uviedol, že Štefan H. dňa 4. 6.1996 prostredníctvom svojho právneho zástupcu doručil Okresnému súdu Bratislava I podklady pre zápis obchodnej spoločnosti Druhá obchodná a.s. do obchodného registra. V notárskej zápisnici bol uvedený nepravdivý údaj o existencii zakladateľskej zmluvy, ako zákonom stanovenej podmienky na založenie akciovej spoločnosti, ktorá však do dnešného dňa nebola vystavená. Predseda predstavenstva ďalej predložil nepravdivé vyhlásenie o rozsahu zaplateného vkladu vo výške 300 tisíc korún, ktorý v skutočnosti nikdy nebol splatený. A nakoniec bolo podľa Ivora predložené potvrdenie o plnej moci pre právneho zástupcu so sfalšovanými podpismi Zdenky S. a Mariána M. ako členov predstavenstva. Na základe týchto sfalšovaných údajov došlo k nezákonnému zápisu spoločnosti Druhá obchodná a.s. do obchodného registra Okresného súdu. Štefan H. potom 8. 7. 1996 prostredníctvom právneho zástupcu doručil tomu istému súdu žiadosť o zápis zmien do obchodného registra na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 27. 6. 1996. Do predstavenstva bol zvolený Karol R. a zápis do registra sa uskutočnil tiež na základe sfalšovaných podpisov Zdenky S. a Mariána M., doplnil J. Ivor.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS