ČLÁNOK
Drôtovňa plánuje 10% rast obratu
4. februára 1999

Akciová spoločnosť Drôtovňa Hlohovec dosiahla v minulom roku obrat vo výške 2,2 mld. Sk, pričom export tvoril 52 %. V tomto roku plánuje firma rast obratu zhruba o 10 %, podiel exportu na obrate by sa tiež mal zvýšiť a to približne o 1 %. Tlačovú agentúru SITA informoval generálny riaditeľ Jozef Strieženec.
Ťažiskovým výrobkom s vyšším podielom pridanej hodnoty boli i v minulom roku oceľové kordy. Ako povedal J. Strieženec, jedným z hlavným odberateľov oceľových kordov a pneu drôtov je i naďalej spoločnosť Matador, a.s., Púchov. Tento podnik sa na minuloročnom obrate Drôtovne podieľal 16 percentami.
V snahe o ďalšie zdokonalenie kvalitatívnych parametrov výsledného produktu implementovala spoločnosť do systému riadenia kvality ISO 9001 požiadavky Matadoru. V súčasnosti sa začal spoločný postup medzi Continental AG Hannover a Drôtovňou, ktorého výsledkom by mal byť prechod na kvalitatívne vyšší stupeň riadenia QS 9000.
Akciová spoločnosť Drôtovňa Hlohovec dlhodobo dosahuje vyrovnané hospodárske výsledky. Za rok 1997 vykázala zisk pred zdanením 46,72 mil. Sk, pričom plán spoločnosti počítal s výškou 87 mil. Sk. Objem výroby podniku predstavoval 2, 36 mld. Sk, pričom okolo 55 % produkcie išlo na export.
Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Dôležitým produktom je výroba kordov do pneumatík, pričom súčasťou výrobného programu je aj originálna drotárska výroba.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS