ČLÁNOK
Drôtovňa na úrovni prázdninového maxima
31. marca 1997

Tento krok by pre nás znamenal úsporu nákladov do konca roku asi 60 mil. Sk. Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal ekonomický riaditeľ Drôtovne Hlohovec Marián Baus. „Do konca tohto roku dovezieme technológie za 100 mil. Sk a surovín asi za 700 mil. Sk, čo by v prípade 7-percentnej dovoznej prirážky znamenalo zvýšenie nákladov zhruba o 60 mil. Sk,“ dodal. Drôtovňa Hlohovec podľa M. Bausa vyprodukovala za prvý polrok tohto roka 43 000 ton výrobkov z nízkouhíkatého drôtu za 531 mil. Sk, 13 000 ton výrobkov z vysokouhlíkatého drôtu za 263 mil. Sk a 4 600 ton kordov za 240 mil. Sk. Celkový objem výroby týchto troch kľúčových druhov produktov tak predstavuje 1,034 mld. Sk. Žiadosť o odpustenie dovoznej prirážky sa podľa oznámenia Ministerstva financií SR bude považovať za oprávnenú, ak pôjde o dovoz technologických zariadení, ktorých produkcia je určená na vývoz alebo o dovoz tovaru z ktorého sa po vykonaní spracovateľských operácií vyvezie do zahraničia aspoň 40 %. Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Dôležitým produktom je výroba kordov do pneumatík, pričom súčasťou výrobného programu je aj originálna drotárska výroba. Podnik umiestňuje 50 % svojej produkcie na domácom trhu, 25 % na českom trhu a 25 % na trhu Európskej Únie, kde dominantným postavením disponuje Nemecko. Drôtovňa Hlohovec sa snaží etablovať i na nových trhoch, napr. v Maďarsku, Bulharsku, Poľsku, Izraeli.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS