ČLÁNOK
Drôtovňa Kordy hospodárila v minulom roku so ziskom 4 mil. Sk
5. apríla 2001

Spoločnosť Drôtovňa Kordy, a.s., Hlohovec vykázala za minulý rok zisk v objeme 4 mil. Sk. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou. Prevádzkový zisk dosahuje 53 mil. Sk.

Vedenie firmy pristúpilo k tvorbe rezervy na opravy investičného majetku vo výške 8,5 mil. Sk a k tvorbe opravných položiek k rizikovým pohľadávkam vo výške 7 mil. Sk. V rámci reštrukturalizácie v skupine sa uskutočnili rokovania s obchodnými partnermi a finančnými inštitúciami. Avšak podľa predstaviteľov podniku bol ich prístup opatrný čo sa prejavilo narušením plynulosti dodávok vstupného materiálu a v likvidite spoločnosti v priebehu druhého štvrťroku. Tieto problémy pretrvávali až do konca tretieho štvrťroka, kedy sa dodávateľsko-odberateľské vzťahy a likvidita spoločností stabilizovali. Koncom prvého polroka boli takisto ukončené rokovania s finančnými inštitúciami, čím sa výrazne zlepšila likvidita.

Spoločnosť Drôtovňa Drôty, a.s., ukončila rok so stratou 49,5 mil. Sk, pričom prevádzková strata je na úrovni 31 mil. Sk. Hlavným dôvodom boli výpadky dodávok a takisto výraznejší vplyv sezónnosti výroby ako v Drôtovni Kordy.

Koncom marca minulého roka mimoriadne valné zhromaždenie najväčšieho slovenského výrobcu drôtu, Drôtovne, a.s., Hlohovec, rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením na dve firmy. Vznikli Drôtovňa Holding, a.s., Hlohovec a DNF, a.s., Hlohovec. Drôtovňa Holding prevzala záväzky z finančnej investície Dro-Finu a stala sa zároveň vlastníkom dvoch dcérskych spoločností Drôtovňa Drôty a Drôtovňa Kordy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS