ČLÁNOK
Drôtovňa Holding požiada o verejnú obchodovateľnosť akcií
21. decembra 2000

Spoločnosť Drôtovňa Holding, a.s., (DH) chce požiadať o verejnú obchodovateľnosť svojich akcií. Podľa zástupkyne jedného z významných akcionárov DH, spoločnosti Penta Investments Evy Vyskočovej by verejná obchodovateľnosť akcií uľahčila situáciu najmä minoritným akcionárom, keďže s akciami by bolo znovu možné obchodovať prostredníctvom Strediska cenných papierov SR. O podaní žiadosti o zaradenie akcií medzi verejne obchodovateľné na Úrad pre finančný trh rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Drôtovne Holding.

MVZ spoločnosti tiež prerokovalo dokumenty, súvisiace s prechodom nástupníckych práv zaniknutej Drôtovne, a.s. na novovzniknutú DH, a.s. Akcionári odsúhlasili zloženie dozornej rady DH. O zrušení Drôtovne, najväčšieho slovenského výrobcu drôtu, rozhodlo koncom marca tohto roku mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré naplánovalo zrušenie spoločnosti bez likvidácie rozdelením na dve firmy. Okrem DH vnikla aj DNF, a.s., Hlohovec. Drôtovňa Holding prevzala záväzky z finančnej investície Dro-Finu a stala sa zároveň vlastníkom dvoch dcérskych spoločností Drôtovňa Drôty a Drôtovňa Kordy.

Vedenie Drôtovne Holding považovalo skupinu ako celok za nepredajnú, preto ponúklo samostatne na predaj dcérsku spoločnosť Drôtovňa Kordy, ktorú získali spoločnosti Penta Investments a V Invest Holding, pričom získali 50-percentné podiely. Akcionársku štruktúru Drôtovne Drôty tvoria Drôtovňa Holding s 45,46 %, Penta Investments Ltd. s 27,27 % a V Invest Holding vlastniaci 27,27 %.

Prevádzkový hospodársky zisk pôvodnej Drôtovne Hlohovec v minulom roku bol vo výške 23,5 mil. Sk, pričom celkovo vykázala spoločnosť stratu vo výške 700,9 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS