ČLÁNOK
Drôtovňa, a.s., Hlohovec mierne zhoršila hospodárske výsledky, ale vzrástla cena jej akcií
30. júna 1997

Vážnym zásahom do hospodárskej a finančnej činnosti Drôtovne, a.s., Hlohovec boli opatrenia vlády, ktoré vstúpili do platnosti po uzatvorení plánu na rok 1997. Pre agentúru SITA to dnes povedal ekonomický riaditeľ spoločnosti Marian Baus. „Ide predovšetkým o zvýšenie tvorby sociálneho fondu, zriadenie fondu na podporu exportu, zavedenie rekondičných pobytov a podobne, “ povedal M. Baus. Drôtovňa dosiahla za prvý polrok tohto roka zisk pred zdanením 34,148 mil. Sk. Spoločnosť vyprodukovala za prvý polrok tohto roka 43 000 ton výrobkov z nízkouhíkatého drôtu za 531 mil. Sk, 13 000 ton výrobkov z vysokouhlíkatého drôtu za 263 mil. Sk a 4 600 ton kordov za 240 mil. Sk. Celkový objem výroby týchto troch kľúčových druhov produktov tak predstavuje 1,034 mld Sk. Hospodárenie spoločnosti ovplyvila podľa ekonomického riaditeľa i situácia na peňažnom trhu, kde úrokové sadzby stúpli až o 50 %. „Ďalším závažným faktorom boli menové výkyvy. Naša spoločnosť takmer všetky produkty potrebné na výrobu dováža z ČR. A naopak – je aj silno proexportná – 60 % produkcie vyváža. Nemalú úlohu zohráva aj finančná politika bánk v oblasti rozpätia, v ktorom predávali resp. nakupovali devízy. Na tom spoločnosť stratila takmer 10 mil. Sk,“ povedal M. Baus. Drôtovňa preto požiadala o schválenie devízového účtu vo viacerých bankách. Negatívne tendencie v druhom polroku podľa M. Bausa pokračujú. „Ide predovšetkým o zriadenie Eximbanky, ale aj o zavedenie dovoznej prirážky, ktorá zvýši náklady spoločnosti v druhom polroku o 50 mil. Sk, čo bude znamenať vykázanie straty za uvedené obdobie, “ zdôraznil M. Baus. Tieto nesystémové opatrenia podľa M. Bausa vážne narúšajú podnikateľské aktivity spoločnosti a znižujú jej exportnú schopnosť. Podiel exportu po ich zavedení v Drôtovni neustále klesá. Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Dôležitým produktom je výroba kordov do pneumatík, pričom súčasťou výrobného programu je aj originálna drotárska výroba. V minulom roku Drôtovňa dosiahla zisk 62,2 mil Sk. Na konci júla tohto roku boli najväčšími akcionármi v Drôtovni bývalé investičné fondy – Prvý privatizačný IF s 10,82%, VUB kupón IF s takisto 10% a spoločnosti FORTES s.r.o. s 16,28% a NOVAM a.s. s 29,89%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS