ČLÁNOK
DP prevedie časť poistného kmeňa na R+V Poisťovňu
27. februára 2002

Časť poistného kmeňa Dopravnej poisťovne, a.s. (DP) prevezme pod svoju správu R+V Poisťovňa, a.s. Prevádzať sa pritom budú po súhlase Úradu pre finančný trh (ÚFT) len vybrané poistné vzťahy, ktoré sa týkajú hlavne oblasti havarijného poistenia, poistenia majetku, zodpovednosti za škodu a úrazového poistenia. R+V Poisťovňa tak prevezme práva a povinnosti vyplývajúce približne z 1 700 poistných zmlúv, ktoré so svojimi klientmi uzatvorila DP. Informoval o tom člen predstavenstva R+V Poisťovne Klaus Schäfer. „O podmienkach prepoistenia sa do R+V Poisťovne budeme klientov DP v krátkom čase informovať,“ dodal.

Zvyšných približne 1 410 poistných zmlúv bude musieť DP podľa nedávneho vyhlásenia jej povereného riaditeľa Jána Pašiaka ukončiť. Najväčšiu časť z nich podľa neho tvoria poistenia zodpovednosti medzinárodného dopravcu v rámci CMR pre 679 klientov. Zvyšok predstavujú neštandardné havarijné alebo majetkové poistenia. Podľa Pašiaka by poisťovňa mala mať po prevode väčšej časti kmeňa dostatok zdrojov na vyplatenie záväzkov voči zostávajúcim klientom.

R+V Poisťovňa prevezme od DP aj spoluprácu so Štátnym fondom rozvoja bývania. Možnosť poskytovania poistnej ochrany žiadateľom o štátny príspevok využilo viac ako 1 400 klientov DP. Klienti, ktorí podpísali zmluvu s DP, budú podľa Schäfera tiež informovaní a prepoistení pod správu R+V Poisťovne.

Dopravná poisťovňa nemohla od polovice augusta minulého roku na základe rozhodnutia ÚFT uzatvárať nové poistné zmluvy a predlžovať platnosť uzatvorených poistných zmlúv. ÚFT k tomuto kroku pristúpil po posúdení výsledkov kontroly uskutočnenej v poisťovni v lete 2001. Hlavným nedostatkom v poisťovni bolo nedostatočné krytie technických rezerv poisťovne. Predstavenstvo DP podalo koncom minulého roka na Krajskom súde v Bratislave návrh na vstup spoločnosti do konkurzu. Spoločnosť má totiž podľa zákona o konkurze a vyrovnaní právo podať návrh na konkurz v prípade, že nie je schopná do 30 dní uhrádzať svoje záväzky.

Dopravná poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1996 ako špecializovaná poisťovňa pre oblasť dopravy, prepravy a dopravných prostriedkov. Založili ju dopravcovia najmä pre riešenie rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravou a prepravou. V akcionárskej štruktúre poisťovne figuruje Česmad a Eko-S Trans. Celkový poistný kmeň poisťovne, ktorý zahŕňa aj neživé poistné zmluvy, predstavoval ku koncu roka 4 340 zmlúv. Predpis poistného dosiahol 52 mil. Sk.

R+V Poisťovňa je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou nemeckej poisťovne Raiffeisen und Volksbank Versicherung so sídlom vo Wiesbadene. Za prvý polrok 2001 vykázala predpísané poistné v objeme 107 mil. Sk, obchodná produkcia poisťovne pritom dosiahla 84,7 mil. Sk. Do troch rokov plánuje zvýšiť podiel životného poistenia vo svojej obchodnej činnosti na 50 %. Materská spoločnosť má zastúpenia v 11 európskych krajinách a zamestnáva viac ako 12 000 pracovníkov. Je najväčším poisťovateľom bánk v Nemecku. Na Slovensku zamestnáva 173 poistných poradcov a 91 interných pracovníkov. R+V je univerzálna poisťovňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS