ČLÁNOK
DP nemá súhlas žiadnej poisťovne na prevod poistného kmeňa
3. januára 2002

Dopravná poisťovňa, a.s. (DP) nezískala do 28. decembra minulého roka súhlas s prevodom poistného kmeňa žiadnej preberajúcej poisťovne. Úrad pre finančný trh (ÚFT) jej pritom nariadil predložiť na schválenie návrh postupu prevodu poistného kmeňa spolu so súhlasom preberajúcej poisťovne. Ako pre agentúru SITA uviedol poverený riaditeľ spoločnosti Ján Pašiak, poisťovňa do stanoveného termínu predložila dozornému orgánu len dva varianty návrhu postúpenia poistného kmeňa na inú poisťovňu bez súhlasu s prevodom od preberajúcej poisťovne. DP tak nesplnila požiadavky ÚFT.

„V jednom z variantov navrhujeme očistiť poistný kmeň pred prevodom od súboru určitých klientov,“ uviedol J. Pašiak. Na trhu totiž podľa neho neexistuje poisťovňa, ktorá by prebrala celý poistný kmeň spoločnosti tak, ako to rozhodol ÚFT. Poisťovňa rokovala o prebratí poistného kmeňa spolu s technickými rezervami s tromi poisťovňami. „V závere decembra však hlbšie analýzy urobili len dve z oslovených poisťovní,“ povedal J. Pašiak. Pri rozhodovaní o prevode celého poistného kmeňa však podľa neho zaváhali. Očakáva preto ústupok zo strany ÚFT, aby sa z poistného kmeňa mohla vybrať určitá skupina klientov.

„Pod vedením úradu by sme prevod poistného kmeňa mali dokončiť v blízkej budúcnosti, približne do dvoch týždňov,“ dodal. Prevod poistného kmeňa sa pritom nijako nedotkne práv poistencov, ich práva a povinnosti sa len prevedú na inú poisťovňu.

Predstavenstvo DP podalo v polovici decembra na Krajskom súde v Bratislave návrh na vstup spoločnosti do konkurzu. Spoločnosť využila svoje právo podľa zákona o konkurze a vyrovnaní podať návrh na konkurz v prípade, že nie je schopná do 30 dní uhrádzať svoje záväzky. Súd však svoje rozhodnutie zatiaľ nevydal.

Poistný kmeň DP predstavoval ku koncu septembra 5 056 živých zmlúv, pričom predpis poistného dosiahol 77 mil. Sk a ku koncu novembra už len 55 mil. Sk. Technické rezervy poisťovne na živý poistný kmeň predstavovali 34 mil. Sk, podľa ÚFT však poisťovňa ku koncu septembra nedisponovala aktívami potrebnými na ich krytie. Na základe výsledkov kontroly, ktorú ÚFT v lete v poisťovni vykonal, úrad v polovici augusta zakázal poisťovni uzatvárať nové poistné zmluvy a predlžovať platnosť uzatvorených poistných zmlúv.

Dopravná poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1996 ako špecializovaná poisťovňa pre oblasť dopravy, prepravy a dopravných prostriedkov. Založili ju dopravcovia najmä pre riešenie rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu spôsobenú dopravou a prepravou. V akcionárskej štruktúre poisťovne figuruje Česmad a Eko-S Trans.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS