ČLÁNOK
Dozorná rada VSŽ Holding, a.s., Košice zasadala
21. januára 1999

Ako informoval agentúru SITA hovorca VSŽ Holding Jozef Marko, po diskusii s prizvanými členmi predstavenstva Gabrielom Eichlerom a Ladislavom Drabikom dozorná rada skonštatovala, že manažment spoločnosti podniká všetky potrebné kroky smerujúce ku konsolidácii situácie vo VSŽ Holding. Za najdôležitejšiu otázku súčasných dní pre firmu J. Marko označil zvýšenie jej cash-flow s cieľom znižovať pohľadávky voči iným firmám a bankám. Dozorná rada VSŽ Holding na dnešnom zasadnutí zvolila za podpredsedu tohto vrcholného kontrolného orgánu Jána Dominika Turčana z konzultačnej firmy A.T. Kearney. Dnes sa uskutočnilo prvé spoločné rokovanie vrcholných orgánov VSŽ Holding v novom zložení, ktoré schválili akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 11. decembra 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS