ČLÁNOK
Dozorná rada SKo odsúhlasila predaj len troch pohľadávok
13. mája 2002

Dozorná rada Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo) odmietla všetky ponuky na kúpu v prípade ôsmich balíkov pohľadávok, ktoré boli zoradené podľa regionálnej príslušnosti. Hlavným dôvodom bola nízka výťažnosť ako aj zistená vysoká rôznorodosť pohľadávok v jednotlivých balíkoch. „Je potrebné detailnejšie rozčleniť tieto pohľadávky podľa jednotlivých triediacich znakov,“ povedal predseda dozornej rady František Palko. Podľa neho v týchto balíkoch je veľmi rozdielna výťažnosť jednotlivých pohľadávok ako aj charakter dlžníkov. Ako ďalej informoval, dozorná rada uložila predstavenstvu SKo, aby do najbližšej schôdze rady vypracovala návrh ďalšieho riešenia správy týchto pohľadávok.

V prípade predaja jedenástich pohľadávok voči individuálnych dlžníkom dozorná rada SKo odsúhlasila odpredaj pohľadávok voči trom dlžníkom. „Ide o spoločnosti Pasinvest, a.s., Skloobal,a.s. a Bavex CK, a.s.,“ vysvetľoval F. Palko. Podľa predsedu dozornej rady výťažnosť v prípade Pasinvestu predstavovala 6,67 % a cena bola tak na úrovni viac ako 24 mil. Sk a víťazom výberového konania sa stala česká spoločnosť Union Trading. V prípade Skloobalu bola výťažnosť až 42,4 % a cena predstavovala viac ako 413 mil. Sk a za pohľadávku voči Bavexu ponúkol investor viac ako 10 mil. Sk, čo prestavuje 5,512-percentnú výťažnosť. V oboch prípadoch tender vyhrala spoločnosť Bilaco Holding.

V ôsmych ďalších prípadoch dozorná rada neodsúhlasila predaj. Dôvodom negatívneho stanoviska dozornej rady bolo v dvoch nesplnenie podmienok, ktoré boli uvedené v inzeráte. „V ďalších dvoch prípadoch išlo o nedostatočnú cenu,“ dodal Palko. V dvoch prípadoch bude podľa neho nutné ďalšie rokovanie medzi SKo a Fondom národného majetku SR. Pri výberovom konaní ani v jednom prípade nedošlo k porušeniu zákonov ani interných právnych predpisov SKo, čo podľa F. Palka vyplýva zo správy Útvaru vnútorného dozoru SKo.

Medzi balíkmi pohľadávok rozdelených podľa krajov, ktorých celková hodnota bola 4,8 mld. Sk, dominovala skupina pohľadávok Košického kraja v objeme 822,4 mil. Sk voči 318 dlžníkom a druhý najväčší je prešovský balík vo výške 712,2 mil. Sk, ktorý pozostáva z pohľadávok voči 326 dlžníkom. O balíky regionálnych pohľadávok prejavilo záujem 5 subjektov, ktoré spolu predložili 20 záväzných ponúk.

Medzi najväčšie individuálne pohľadávky z ponúkaného balíka, ktorých suma predstavovala 4,54 mld. Sk patrili pohľadávka voči Tesle Piešťany, a.s. v objeme 1,36 mld. Sk, Skloobalu, a.s. na úrovni 974,2 mil. Sk a voči spoločnosti Želstav A-Z, s.r.o. vo výške takmer 726 mil. Sk. O individuálne pohľadávky sa uchádza 12 subjektov, ktoré predložili 18 záväzných ponúk.

Slovenská konsolidačná, a.s. zrealizovala od začiatku svojej existencie predaj pohľadávok prostredníctvom výberového konania v celkovej nominálnej hodnote 14,337 mld. Sk. Predajná cena týchto pohľadávok predstavovala 527,5 mil. Sk, čo tvorilo 3,7 % z celkovej nominálnej hodnoty. Zo sumy istín 10,802 mld. Sk, ktorú považujú zahraničný investori za bonitnú časť pohľadávky to predstavovalo 4,88 %. Najväčšou položkou medzi predanými pohľadávkami bol balík pohľadávok označený ako Pilotný projekt 1, ktorého nominálna hodnota predstavovala 13,011 mld. Sk. Práve v tomto balíku pohľadávok sa nachádzala vysoko bonitná pohľadávka, ktorá sa stala predmetom kritiky Sko zo strany Výboru Národnej rady SR pre financie, rozpočet a menu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS