ČLÁNOK
Dozorná rada FOV podporuje fond v kauze Dopravná banka
12. marca 2001

Dozorná rada Fondu ochrany vkladov (FOV) podporuje postup predsedu prezídia fondu Michala Horvátha v záležitosti uplatňovania zákonných nárokov FOV voči Dopravnej banke, a. s. Banská Bystrica. Dozorná rada na svojom zasadnutí zároveň fondu uložila povinnosť využiť všetky zákonom dostupné možnosti oprávneného uplatnenia veriteľských nárokov. Dozorná rada fondu je presvedčená o tom, že text zákona o ochrane vkladov jednoznačne definuje postavenie FOV ako oprávneného veriteľa a jeho postavenie je teda nespochybniteľné. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval predseda dozornej rady FOV Tibor Kašiak.

Dozorná rada fondu sa v pondelok tiež zaoberala vyhodnotením úhrad príspevkov komerčných bánk do FOV a plnením úloh fondu. Prerokovala aj informáciu o vyplácaní náhrad za nedostupné vklady klientov AG banky, a. s. Nitra, Slovenskej kreditnej banky, a. s. Bratislava a Dopravnej banky, a. s. Banská Bystrica a o priebehu konkurzných konaní v týchto bankách. Zaoberala sa tiež analýzou systémov ochrany bankových vkladov v krajinách Európskej únie, USA a iných krajinách. Jej členovia porovnávali tiež základné predpoklady efektívneho fungovania systémov ochrany vkladov so systémom platným na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS